Category: ผลพันธกิจ

พลังใจจากรายการวิทยุ

1105231506a87784f2e54f4c5a

คุณอรัญญา  ยาปัน ข้อมูล               คุณอรัญญา   เป็นคนจังหวัดน่านและย้ายมาศึกษาต่อที่ จ.ชลบุรี เธอพักอยู่คนเดียวทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว จึงเปิดวิทยุฟังเพื่อเป็นเพื่อนจนเจอสถานีวิทยุชุมชน Happy Radio ชลบุรี F.M.105.25 MHz. และเธอก็ได้ติดตามรับฟังรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” มาตลอดระยะเวลา 1 ปี เธอมีความรู้สึกได้รับพลังในการดำเนินชีวิต และมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต เธอกล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รักช่วยให้มีพลังในการดำเนินชีวิต ทำให้ได้รู้จักกับพระเจ้า ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และรายการยังเป็นเพื่อนที่ดี และช่วยแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง” เธอมีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าจึงโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาที่ทีมงานรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” เพื่อรับบทเรียนทางไปรษณีย์ ทางทีมงานจึงได้ส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ให้กับเธอ และแผ่นปลิวเพื่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ และติดตามโดยนักจัดรายการโทรศัพท์ไปพูดคุยหนุนใจ และทางทีมงานได้แนะนำคริสตจักรที่เธอจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมด้วย คือคริสตจักรคานาอัน จ.ชลบุรี ซึ่งเธอก็ต้องการจะเรียนรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ด้วย เธอยังกล่าวอีกว่า “ตอนนี้ชีวิตดิฉันไม่เหมือนเดิม รู้สึกว่าได้รับสิ่งใหม่ในชีวิต ทำให้สามารถพูดกับอื่นๆ ถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ และกล้าที่จะเผชิญกับชีวิตข้างหน้าต่อไป” คุณอรัญญาได้รับกำลังใจจากรายการวิทยุ เธอรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่เคียงข้าง จึงพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไป         คุณอรัญญาเป็นผู้ที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้า จึงฝากอธิษฐานเผื่อเธอที่จะได้รู้จักกับพระองค์ […]

พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ

1005111302f21c1029897d1eac

พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ “รายการเพราะคุณคือที่รัก ได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับผม เพราะทำให้ผมหันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของผมกับพระเจ้า” ชื่อ คุณ สมชาย  สังสุวรรณ   อายุ 36 ปี อาชีพ นวดแผนไทย ที่อยู่   อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ข้อมูล คุณ สมชาย อาศัยอยู่ที่ จ.ยโสธร เขาเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาของเขาว่า ชีวิตของเขาไม่ค่อยมีความรุ่งเรืองเท่าไหร่ และมาเกิดปัญหาหนักในชีวิตเมื่อต้องมาสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง โดยเสียดวงตาทีละข้างเริ่มตั้งแต่ขณะอายุ 19 ปี ก็โดนมีดแทงตาทำให้เสียตาไปข้างหนึ่ง และอยู่มาเมื่อ 10 เดือนที่แล้วก็ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต ก็ได้ไปตัดไม้ไผ่เกิดอุบัติเหตุไม้ไผ่ดีดเข้าตาอีกข้างหนึ่ง ทำสูญเสียดวงตาไป เขาจึงกลายเป็นคนตาบอดทั้งสองข้าง ในขณะนั้นก็มีคนมาประกาศเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ แต่เขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อถือเท่าไหร่ เมื่อย้ายมาอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดจังหวัดยโสธร ก็มีโอกาสเปิดฟังวิทยุ และเจอรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” จึงติดตามรับฟังการรับฟังรายการนี้ทำให้เขาคิดถึงเรื่องของพระเจ้าที่เคยมี คนประกาศกับเขา ในขณะนี้เขาได้แสวงหาพระเจ้ามากขึ้น เพราะรู้สึกมืดมนในชีวิต ไม่รู้ว่าชีวิตของตนจะเดินไปทางไหน เขาได้ฝึกฝนในอาชีพนวดแผนไทยไปด้วยเพื่อจะหาเลี้ยงชีวิต การประสบความทุกข์ยากในชีวิต และความไม่มั่นใจในอนาคตทำให้เขาแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้เขามั่นใจ การเปิดฟังรายการวิทยุก็เป็นหนทางหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ และการรับฟังรายการของคริสเตียนเป็นสิ่งที่ชี้นำให้เขารู้จักกับชีวิต เขากล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รัก ได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับผม เพราะทำให้ผมหันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของผมกับพระเจ้า” […]

สิ่งดีจากเว็บไซท์

10051113053d0e0981c9a8dc78

สิ่งดีจากเว็บไซท์ “บทเรียนไปรษณีย์ช่วยให้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กับพระเจ้า ทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก” ชื่อ คุณจุฑารัตน์  บินกาเจ อายุ 29 ปี ที่อยู่   ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ข้อมูล คุณจุฑารัตน์เดิมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสและย้ายมามีครอบครัว และประกอบอาชีพที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ยังไม่มีบุตร คุณจุฑารัตน์ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาเจ็ดปีแล้ว เพราะมีคนมาประกาศทำให้คิดว่าเรื่องราวของพระเจ้าน่าสนใจ เพราะได้แสวงหาคำตอบว่าชีวิตมีที่มาอย่างไรอยู่แล้ว ในตอนแรกก็ศึกษาด้วยตนเอง และได้เข้าไปนมัสการที่คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ต่อมาได้เข้ามาดูเว็บไซท์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และเห็นว่าบทเรียนทางไปรษณีย์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างน่าสนใจจึงได้สมัครเรียน เมื่อได้เรียนรู้จากบทเรียนคุณจุฑารัตน์ได้กล่าวว่า “บทเรียนไปรษณีย์ช่วยให้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกับพระเจ้า ทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก” จากการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและในคริสตจักร และขณะนี้คุณจุฑารัตน์ได้เรียนจบบทเรียนทางไปรษณีย์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างจนจบทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว เธอยังได้แนะนำให้คนในกลุ่มเซลล์ในคริสตจักรให้นำบทเรียนมาเรียนพร้อมกันในกลุ่มเซลล์ และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับพร้อมทั้งตอบคำถามท้ายบทเพื่อส่งกลับมาที่องค์การฯ และยังได้แนะนำ SMS ข้อความหนุนใจจากทางองค์การฯ ให้คนอื่น ๆด้วย  เธอกล่าวว่าคนที่ได้รับ SMS บอกว่าข้อความที่ได้รับหนุนใจดีมาก คุณจุฑารัตน์ได้รับสันติสุขจากพระเจ้าและมีภาระใจที่จะนำคนอื่น ๆให้มารูจักกับพระองค์ด้วย เธอจึงเป็นอาสาสมัครที่ดีขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างคนหนึ่งด้วย ขณะนี้คุณจุฑารัตน์ได้ไปนมัสการพระเจ้าและร่วมรับใช้ในคริสตจักรเมืองกาญจนบุรี จึงฝากอธิษฐานเผื่อที่เธอจะได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณ และการรับใช้ของเธอ เพื่อที่เธอจะสามารถนำคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่เธอได้รู้จักกับพระองค์แล้ว

จากผู้ฟัง..มาเป็นผู้ประกาศ

1308131441571ea3cebdc3a537

คุณจิรัชยา อาศัยอยู่ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีบุตร 2 คน เธอเป็นคนชอบฟังรายการวิทยุ จนมาพบคลื่นวิทยุของคริสเตียน สถานีสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก F.M.101.25 MHz. ซึ่งได้รับรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างมาออกอากาศ คุณจิรัชยาได้ติดตามรับฟังรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี  จนเธอมีความสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ทางทีมงานจึงได้แนะนำคริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด ให้เธอได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น เธอได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รับฟังรายการลูกทุ่งกำลังใจ จนดิฉันสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และได้เข้าไปศึกษาที่คริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด จนได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ดิฉันขอบคุณที่ได้รับฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง”  เธอได้อธิษฐานกับพระเจ้าดูและเห็นว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเธอ เธอจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทีมงานจึงได้แนะนำให้เธอได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์เพื่อเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตยิ่งขึ้น           ขณะนี้คุณจิรัชยาได้ไปนมัสการที่คริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาดทุกวันอาทิตย์ และได้ประกาศเป็นพยานกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ จึงฝากอธิษฐานเผื่อเธอให้เติบโตขึ้นจนรับบัพติศมา และเพื่อครอบครัวของเธอที่จะได้รู้จักและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วย

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา