ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2018 “ท่านช่างกล้าหาญ”

ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองเมื่อถูกยอห์นว่าติเตียน เพราะเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชาย และเพราะการชั่วทั้งหมดที่เฮโรดได้กระทำนั้น  เฮโรดยังทำความชั่วนี้เพิ่มกับที่ได้ทำมาแล้ว คือได้จับยอห์นจำไว้ในคุก

(ลูกา 3:19-20)

อ่าน ลูกา 3:19-20

“เขาช่างกล้าหาญที่มาท้าทายเราเช่นนั้น เขาไม่รู้หรือว่าเราเป็นใคร” เฮโรดก็เช่นเดียวกับคนร่ำรวยและมีอำนาจซึ่งไม่อยากให้ใครมาบอกว่าตัวเขาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดของหนุ่มน้อยที่เร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร สวมเสื้อหนังอูฐและรับประทานตั๊กแตนกับน้ำผึ้งเป็นอาหาร ยอห์นไม่ชอบความประพฤติเรื่องสตรีเพศของเฮโรด แต่นั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเฮโรดมิใช่หรือ ใช่ เขาแต่งงานกับนางเฮโรเดียสภรรยาผู้ทะเยอทะยานของน้องชาย แต่เกี่ยวอะไรกับยอห์นเล่า ไม่เป็นไรเมื่อยอห์นพูดโจมตีผู้นำศาสนาชาวยิว แต่สำหรับเฮโรดเขาคิดว่าครอบครัวของเขาไม่ควรมีใครตำหนิ

แต่พระเจ้าทรงส่งยอห์นมาเผชิญหน้ากับคนบาป เพื่อว่าเขาจะยอมรับความบาปของเขาและแสวงหาการอภัยโทษในพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา ไม่สำคัญว่าคุณจะสูงส่งหรือสำคัญเพียงใด ยอห์นรู้ดีว่าคุณควรเผชิญหน้ากับบาปของคุณเสียตอนนี้เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบาปนั้นออกไป หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือรอคอยจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วคุณต้องยืนต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

เฮโรดควรฟังถ้อยคำของยอห์นแล้วกลับใจ แต่ตรงกันข้ามเขากลับจับยอห์นขังคุก เขาเพิ่มบาปครั้งนี้เข้ากับบาปอื่นๆ  เขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธการตักเตือนของยอห์นและหลบหนีจากพระพิโรธของพระเจ้า แต่เขายังตัดยอห์นออกจากผู้คนที่จำเป็น ต้องได้ยินเสียงการเตือนของพระเจ้าอีกด้วย

อธิษฐาน: พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระคำของพระองค์เผชิญหน้ากับความเย่อหยิ่งและบาปของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยทำให้ข้าพระองค์สำนึกในบาปของตัวเองและแสวงหาการอภัยของพระองค์ อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรของพระองค์ อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: March 5, 2018 — 3:37 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา