ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2018 “การปฏิเสธครั้งแรก”

จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินนั้น หมายจะผลักพระองค์ลงไป (ลูกา 4:29)

อ่าน ลูกา 4:14-30

เมื่อทรงมีชัยเหนือการล่อลวงของซาตานแล้ว จากนั้นพระเยซูก็ทรงเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในกาลิลี เพื่อบอกกล่าวแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าและทรงทำการอัศจรรย์มากมาย หลายเดือนต่อมาทรงกลับไปยังนาซาเร็ธอันเป็นบ้านเกิดของพระองค์ พระเยซูทรงเข้าไปในธรรมศาลาและอ่านพระคัมภีร์จากหนังสืออิสยาห์ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งพูดชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงบอกเพื่อนบ้านของพระองค์เรื่องการให้อภัย สันติสุขและความเป็นไทที่พระองค์ทรงนำมา

ตอนแรกคนเหล่านั้นต่างพากันประหลาดใจในถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความปรานีของพระองค์ จากนั้นเขาก็จำได้ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตท่ามกลางเขาและไม่เคยเห็นอะไรที่สะดุดใจเกี่ยวกับบุตรชายของโยเซฟมาก่อน การได้ยินเรื่องการอัศจรรย์ของพระองค์ในเมืองละแวกนั้นเขาจึงต้องการให้พระองค์ทรงรักษาโรคให้เขาด้วยเช่นกัน

พระเยซูทรงต้องการช่วยเหลือเขา แต่จะไม่ทรงให้รางวัลแก่ผู้ที่ไม่เชื่อ พระองค์ทรงเตือนเขาว่าในอดีตพระเจ้าทรงระงับการอัศจรรย์ในการรักษาโรคคนอิสราเอลอย่างไรเมื่อเขาปฏิเสธที่จะเชื่อพระองค์

เมื่อเต็มไปด้วยความเดือดดาล คนเหล่านั้นก็ลุกฮือเหมือนฝูงชนที่โกรธแค้นพากันขับไล่พระองค์ไปยังหน้าผาเพื่อผลักพระองค์ให้ตกลงไปแล้วเสียชีวิตที่นั่น ในชั่วอึดใจที่มืดบอดเขาส่อให้เห็นถึงการปฏิเสธและความตายที่รุนแรงซึ่งพระองค์จะต้องทนทุกข์โดยน้ำมือของคนของพระองค์เอง แต่พระเจ้าทรงเลือกเวลาอื่นและสถานที่อื่น

พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายเพื่อให้ได้คิดกัน คนเหล่านั้นจับพระองค์และพร้อมที่จะผลักพระองค์ให้ตกลงมาจากหน้าผา แต่พระเยซูทรงหมุนพระองค์และทรงเดินผ่านเขาไปอย่างสงบโดยไม่ทรงกลับไปที่นั่นอีก พระองค์ทรงทิ้งคำเตือนสุดท้ายไว้กับเพื่อนบ้านของพระองค์ว่า ถ้าเขาปฏิเสธอย่างดื้อรั้นในการกลับใจใหม่ เขาก็ต้องยืนต่อพระพักตร์พระองค์ในวันพิพากษา

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด วันนี้พระเยซูเสด็จมาหาข้าพระองค์เพื่อให้อภัย  รื้อฟื้นและช่วยข้าพระองค์ให้รอด ขอทรงประทานความเชื่อให้ข้าพระองค์ได้วางใจในพระองค์ เพื่อว่าข้าพระองค์จะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระองค์และมีชีวิตอยู่ในความรักและการทรงสถิตอยู่ด้วยอย่างมีสง่าราศีของพระองค์ตลอดไป  อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: March 7, 2018 — 3:20 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา