กิจกรรมแห่งความรัก “ส่งรักจากใจ

เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีวันแห่งความรัก ซึ่งความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม  เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  นอกจากนี้พระวจนะของพระเจ้ายังได้กล่าวถึงความรักไว้หลายที่หลายแห่งด้วยกัน เช่น ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงดำรงเป็นนิตย์,  พระเจ้าเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น , จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

anigif 14-1-1

สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ เมื่อพูดถึงวันนี้หลายคนต่างก็คิดถึงความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มคนสาว แต่ในความรักแท้จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้เสมอมิได้จำกัดเพศ วัย ตำแหน่ง หรือสถานะและมิได้จำกัดไว้เฉพาะความรักระหว่างคนหนุ่มกับคนสาวเท่านั้น และความรักก็สามารถสำแดงออกมาเป็นการกระทำได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มองเห็นคุณค่าของความรักในทุกรูปแบบเพราะพวกเรารู้ว่าต้นตอของความรักนั้นเกิดมาจากพระเจ้า ดังนั้นทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ดำเนินการจัดบู๊ทกิจกรรม “ส่งต่อความรัก” ในวันนี้เพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ทแก่พี่น้องที่ได้เดินทางผ่านบู๊ทกิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย ใบปลิวเพื่อการประกาศชุด ” อัศจรรย์แห่งรัก”  อีกทั้งยังแจกหนังสือ” LOVE BOOK นิยามแห่งความรัก”  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรักไม่ว่าจะเป็น “การ เขียนนิยามแห่งความรัก”   “การถ่ายภาพความทรงจำกับความรัก”  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการประกาศและสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่พี่น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

anigif 14-2-2

ขอพระคุณและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดประทานลงมาเหนือชีวิต จิตใจแก่ทุกคนที่มีความรักในชีวิต เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีความรักที่ถูกต้องต่อไปคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร อาเมน

Comments

comments

Updated: March 7, 2018 — 4:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา