Listener Gathering 25-2-2018 (คจ.สหทัยตะกั่วป่า)

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” จัดขึ้นที่คริสตจักรสหทัยตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในเวลา 13.30-15.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2016 ซึ่งรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz. จ.พังงา ในเวลา 17.30-18.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี

anigif ตะกั่วป่า 1

และกิจกรรมครั้งนี้นำโดยนักจัดรายการวิทยุ อ.อำนวย เรืองชาญ และทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้นำกิจกรรมสันทนาการพร้อมด้วยข้อคิดดีๆจากนักจัดรายการวิทยุ พร้อมของรางวัลอีกมากมายนำไปมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงทำให้กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยกำลังใจอย่างมากล้นที่มอบให้แก่กันและกัน

anigif ตะกั่วป่า 2

– ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรในทุกๆขั้นตอนจนสำเร็จผล

– ขอบคุณ ศจ.ยงธนยศ มหัทธนังผล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสหทัยตะกั่วป่า ที่ให้การต้อนรับ จัดเตรียมสถานที่อีกทั้งยังหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างอีกด้วย

– ขอบคุณพี่น้องและผู้ฟังรายการทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยพระพรอย่างมากมาย

 

* สนใจฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างรายการอื่นๆเพิ่มเติม (รายการบ้านนี้มีรัก รายการเพราะคุณคือที่รัก รายการคลายกังวลและรายการเพื่อคุณกำลังใจ ได้ที่ WWW.jilthailand.org

** สนใจรับรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างไปออกอากาศ ติดต่อ 080-621-8722

Comments

comments

Updated: May 22, 2018 — 3:58 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา