ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2018 “การเผชิญหน้ากับผีโสโครก”

มีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเข้าสิง เขาร้องเสียงดังว่า (ลูกา 4:33)

อ่าน ลูกา 4:31-37

หลังจากที่ทรงถูกปฏิเสธจากเมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นบ้านเกิด พระเยซูทรงจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของพระองค์ขึ้นในเมืองคาเปอรนาอูม ในวันสะบาโตพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลา ประชาชนรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งในฤทธิ์อำนาจของพระคำพระองค์ แต่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเป็นคนที่ถูกผีโสโครกเข้าสิง

ผีโสโครกคือทูตสวรรค์ที่ทำผิด เมื่อเริ่มต้นพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์เหล่านั้นให้สะอาดและบริสุทธิ์ แต่หลังจากการติดตามซาตานซึ่งเป็นผู้นำที่กบฏทูตเหล่านั้นก็ต่อต้านผู้ที่ทรงสร้างตน พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ในเวลาต่อมาว่า “เราได้เห็นซาตาน  ตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” (ลูกา 10:18b) เมื่อถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ ซาตานและทูตสวรรค์ที่ชั่วร้ายของมันก็โกรธแค้นและเกลียดชังมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง

ในธรรมศาลาศัตรูแต่โบราณนี้ ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ไฮ้ พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ท่านมายุ่งกับเราทำไม ท่านมาทำลายพวกเราหรือ” นับตั้งแต่ทำผิดผีโสโครกเหล่านั้นก็รู้ดีและกลัวการกลับมาพิพากษาของพระบุตรของพระเจ้า

ในความหวาดกลัวนั้นผีโสโครกจึงร้องด้วยเสียงอันดังว่า “เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า”

พระเยซูทรงออกคำสั่งแรกในสองคำสั่งว่า “จงนิ่งเสีย”  การอยู่ต่อพระพักตร์ของพระบุตรผู้ทรงฤทธิ์ ผีโสโครกเงียบเสียงในทันที

เมื่อพระเยซูทรงสั่งว่า “จงออกมาจากเขาซิ”  ผีโสโครกก็ออกมาทันทีด้วยการเชื่อฟัง ปล่อยให้ชายคนนั้นล้มลง แต่ด้วยสายพระเนตรที่ปกป้องของพระเยซูชายคนดังกล่าวไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด

ในถิ่นทุรกันดารซาตานล่อลวงพระเยซูให้ก้มกราบและนมัสการมัน แต่ในวันสุดท้ายซาตานและสมุนชั่วของมันจะก้มกราบและนมัสการพระผู้ทรงสร้างและผู้ทรงพิพากษาของตน แล้วก็ถูกขับลงสู่นรกตลอดไป

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพระองค์ทำบาปด้วยการต่อต้านพระองค์เหมือนซาตานและสมุนของมัน ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เพื่อเห็นแก่พระเยซู และขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากฤทธิ์อำนาจของซาตานเพื่อข้าพระองค์จะได้รับใช้พระองค์ในเวลานี้และสืบๆ ไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

 

Comments

comments

Updated: March 8, 2018 — 3:36 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา