ประจำวันที่ 5 เมษายน 2018 “การสู้เพื่อให้เป็นอิสระ”

… “พระองค์เจ้าข้า ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ” (ลูกา 22:49b)

อ่านลูกา 22:35-38, 47-53

ขณะที่อยู่ในห้องชั้นบน พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ว่า “ผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ” สาวกตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า นี่แน่ะ มีดาบสองเล่ม” พระเยซูตรัสว่า “พอเสียทีเถอะ” แต่เปโตรนำดาบหนึ่งในสองนั้นไปยังภูเขามะกอกเทศด้วย

ขณะนี้พระเยซูทรงแวดล้อมไปด้วยทหารรักษาพระวิหาร สาวกทูลถามพระองค์ว่าจะทรงให้เขาใช้ดาบต่อสู้กับทหารเหล่านั้นหรือไม่ แต่ก่อนที่พระเยซูทรงตอบ เปโตรชักดาบฟันทหารคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น ปรากฎว่า ท่านพยายามฟันศีรษะชายคนนั้นแต่พลาดไปตัดหูขวาของเขาขาด อาจจะดูแปลกๆ สำหรับคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้กับกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือ แต่เปโตรกำลังทำในส่วนของท่านเพื่อให้พระเยซูเป็นอิสระ

พระเยซูทรงรู้ว่าการใช้อาวุธของเปโตรสามารถนำไปสู่การสู้รบกับสาวกได้ พระองค์จึงทรงก้าวออกมาเพื่อรับผิดชอบสถานการณ์ พระองค์ทรงรักษาคนใช้ที่ถูกฟันหูนั้นให้หายอย่างอัศจรรย์และนำความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมาสู่สวนแห่งนั้น นี่เป็นการอัศจรรย์สุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนน์และคืนพระชนม์ สิ่งสำคัญคือพระองค์ทรงทำการนี้เพื่อช่วยศัตรูคนหนึ่งของพระองค์ซึ่งมาเพื่อจับกุมพระองค์และนำพระองค์ไปสู่ความตาย

ยูดาสเห็นการอัศจรรย์นี้หรือไม่ นี่เป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงศัตรูของพระองค์  พระองค์ทรงเต็มพระทัยในการให้อภัยยูดาส และนำเขากลับมาเพียงแค่เขาจะเชื่อว่าตัวเองทำผิดและรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตน

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเก็บดาบของเปโตรเข้าฝักและแสดงพระเมตตาต่อศัตรูที่ปองร้าย เมื่อทรงมุ่งหน้าไปสู่การทรงช่วยกู้เราให้รอดโดยความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์  ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้ไว้วางใจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีอันตรายและทุกๆ เวลา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: April 5, 2018 — 3:47 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา