ประจำวันที่ 6 เมษายน 2018 “หินแตกละเอียด”

เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิตประจำการ เปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆ (ลูกา 22:54)
อ่าน ลูกา 22:54-62
เมื่อพระเยซูทรงถูกจับสาวกต่างแยกย้ายกันไปด้วยความกลัวและหาที่หลบหนี ยกเว้นเปโตร ท่านติดตามพระองค์ไปห่างๆ และเข้าไปในศาลเงียบๆ โดยทำตัวเหมือนเป็นตำรวจของพระวิหารคนหนึ่ง แม้ดูเหมือนจะเป็นความกล้าหาญแต่พระเยซูไม่ทรงต้องการให้ท่านอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงต้องการให้ท่านปลอดภัยอยู่กับสาวกคนอื่นๆ ของพระองค์ ไม่มีเหตุผลอันเหมาะสมที่เปโตรจะเสี่ยงภัย พระเยซูทรงเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ในคืนที่อากาศหนาวเย็นนั้นคนยามก่อไฟและเปโตรเข้าไปนั่งผิงไฟเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่แสงไฟไม่เป็นใจกับท่านเมื่อสาวใช้เพ่งดูใบหน้าของท่านแล้วนางก็บอกกับคนยามว่า “คนนี้ได้อยู่กับคนนั้นด้วย”
เปโตรรู้ถึงอันตรายที่จะมาถึงท่านจึงตอบออกไปอย่างรวดเร็วว่า “แม่เอ๋ย คนนั้น ข้าไม่รู้จัก”
ต่อมาอีกไม่นานก็มีคนอื่นที่จำหน้าท่านได้และพูดว่า “เจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย”
เปโตรตอบว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น” การบรรยายของลูกามีความปรานีต่อเปโตรเพราะท่านเพียงแต่กล่าวถึงการปฏิเสธเท่านั้นโดยไม่มีการว่ากล่าวและตำหนิเปโตรแต่อย่างใด
อีกชั่วโมงต่อมายังมีสิ่งท้าทายท่านอีกเมื่อมีคนหนึ่งพูดว่า “แน่แล้ว คนนี้อยู่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี”
เปโตรถึงกับหยุดชะงักแล้วตอบว่า “พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่อง” และในทันใดนั้นท่านก็ได้ยินไก่ขัน แล้วจึงหันและมองตรงไปที่พระพักตร์ของพระเยซูเมื่อคำพูดปฏิเสธครั้งที่สามของท่านกำลังหลุดออกมาจากปาก
เปโตรจดจำคำทำนายของพระเยซูท่านจึงออกไปร้องไห้อย่างขมขื่นใจ ในวิธีการปฏิเสธของเปโตรนั้นสร้างความเจ็บปวดให้พระเยซูเช่นเดียวกับการทรยศของยูดาส สำหรับเปโตรแล้วความรู้สึกผิดและอับอายจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมองเปโตรด้วยความรักในขณะที่เขาอยู่ในความบาป ขอพระองค์ทรงมองข้าพระองค์ในความบาปของข้าพระองค์และขอทรงหันข้าพระองค์ไปสู่ความเสียใจ เพื่อว่าข้าพระองค์จะเข้ามาหาพระองค์เพื่อรับการยกโทษและมีสันติสุข อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 6, 2018 — 5:05 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา