ประจำวันที่ 8 เมษายน 2018 “ปอนติอัส ปีลาต”

เขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต (ลูกา 23:1)
อ่าน ลูกา 23:1-4
พวกธรรมาจารย์และตำรวจของพระวิหารรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วนำพระเยซูไปพบกับปีลาต ในขณะที่กล่าวหาพระองค์เขาไม่ได้เอ่ยพระนามของพระองค์ แต่เขาเรียกพระองค์ว่า “ชายผู้นี้” เขาตั้งข้อหาพระองค์สามข้อด้วยกัน หนึ่ง พระองค์ทรงเป็นผู้ปลุกเร้าให้ชาวยิวต่อต้านโรมัน สอง พระองค์ทรงขัดขวางการจ่ายภาษีให้กับซีซาร์ และสุดท้าย พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์องค์กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นการคุกคามต่อซีซาร์
ปีลาตถามพระเยซูอย่างตรงไปตรงมาว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ”
พระเยซูทรงตอบเหมือนกับที่เคยตอบในศาลสูงของยิวก่อนหน้านี้ว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่” แท้จริงในหนังสือลูกาฉบับภาษากรีกกล่าวว่า “ถูกแล้ว สิ่งที่ท่านพูดเป็นจริง เราคือกษัตริย์ของชาวยิว”
ในความคิดของปีลาตนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆ ที่พระเยซูทรงอ้างว่าทรงเป็นกษัตริย์ของยิว และปีลาตยังยอมรับว่ากษัตริย์ที่เป็นพระคริสต์นี้ไม่ได้เป็นความคุกคามต่อซีซาร์แต่อย่างใด
หลังจากการตั้งคำถามแล้วปีลาตก็กลับไปยังผู้นำยิวและประกาศคำตัดสินของพระองค์ว่า “เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด” ณ จุดนี้คดีควรสิ้นสุดลง ปีลาตควรสั่งให้ฝูงชนยิวแยกย้ายกันกลับไปและปล่อยพระเยซูให้เป็นอิสระจากการจับกุม หากจำเป็น
แต่ในความคิดของปีลาตนั้นท่านให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความสงบและเป็นระเบียบของเทศกาลปัสกาเมื่อคนยิวจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม ท่านสามารถใช้กองทัพเพื่อแยกสลายผู้นำยิวและปล่อยพระเยซูให้เป็นอิสระ แต่ท่านชอบหาทางออกที่สงบสุขกว่านั้น ท่านจึงแสวงหาการยอมรับสำหรับการปกครองของท่านจากศาลสูงของยิวซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอันดับแรกของท่านในวันนั้น
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ปีลาตเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ท่านก็ยังเปิดประตูให้กับความ อยุติธรรมในขณะที่ตนสมควรปล่อยให้พระเยซูเป็นอิสระ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยอมทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 8, 2018 — 3:21 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา