ประจำวันที่ 9 เมษายน 2018 “เปลี่ยนสถานที่”

เมื่อ (ปีลาต) ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น (ลูกา 23:7)

ลูกา 9:7-9; 23:5-12

ปีลาตสะสางข้อกล่าวหาทั้งหมดให้พระเยซูแล้ว แต่ผู้นำยิวไม่ยอมเลิกลา  พระองค์ทรงทำให้คนทั้งประเทศกระทบกระเทือนใจ เริ่มต้นในแคว้นกาลิลีของเฮโรดตลอดไปจนถึงเมืองยูเดียของปีลาต  แต่ถ้อยคำของพวกผู้นำทำให้ปีลาตเกิดความคิด  เนื่องจากพระเยซูทรงมาจากเขตอำนาจศาลของเฮโรด พระองค์จึงโอนความรับผิดชอบสำหรับคดีนี้และมอบให้กษัตริย์เฮโรดจัดการเรื่องนี้

กษัตริย์เฮโรดเป็นผู้พิพากษาของพระเยซู แต่พระองค์ไม่ได้ถามคำถามที่เกี่ยวกับคดีหรือตรวจสอบข้อกล่าวหาพระเยซู  เฮโรดต้องการพบพระเยซูมานาน แต่ไม่สนใจความจริงของพระเจ้า  บางทีพระองค์อาจต้องการสนุกสนานกับการอัศจรรย์ และการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น  ดังนั้น พระเยซูจึงทรงคงอยู่ในความสงบ

ศาลสูงของยิวกดดันอย่างหนักในการกล่าวหา โดยคาดว่าจะได้รับปฏิกริยาตอบโต้อันเป็นที่พอพระทัยจากเฮโรด  แต่เฮโรดปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะทำดำเนินคดีต่อไป  พระองค์ได้รับความเกลียดชังแล้วจากการประหารชีวิตยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และพระองค์ไม่อยากแตะต้องพระเยซูอีก

เนื่องจากพระเยซูทรงตอบคำถามของเฮโรดด้วยความเงียบ ทำให้พระองค์รู้สึกว่าพระเยซูทรงดูถูกพระองค์ ดังนั้น พระองค์จึงทำกลับคืนต่อพระเยซู  เฮโรดพร้อมด้วยทหารของพระองค์พากันด่าว่าและปฏิบัติต่อพระเยซูอย่างไร้ความยำเกรงราวกับว่าพระองค์ไม่ทรงมีตัวตน  และยังให้พระองค์ทรงสวมเสื้อสีม่วงที่งดงามแล้วส่งพระองค์กลับไปยังปีลาต  ผู้ปกครองทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าหากพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็ไม่ใช่บุคคลอันตรายแต่อย่างใด

แต่วันนี้เราเห็นการคืนดีกัน  แต่ก่อนปีลาตและเฮโรดเป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน แต่เวลานี้กลับเป็นเพื่อนกัน  เฮโรดรู้สึกขอบคุณที่ปีลาตส่งคดีของพระเยซูมายังพระองค์  ส่วนปีลาตก็รู้สึกขอบคุณที่เฮโรดยอมรับอำนาจของท่านและมีมารยาทพอที่จะส่งคดีพระเยซูให้อยู่ในอำนาจการพิพากษาของตน

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า  พวกยิวกล่าวหาพระองค์อย่างผิดๆ  ปีลาตตัดสินว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ยอมให้พระองค์เป็นอิสระ และเฮโรดมองเรื่องนี้เป็นความบันเทิง  ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะนมัสการพระองค์ในความจริงและความถ่อมเพราะพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์เป็นกษัตริย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 9, 2018 — 3:09 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา