ประจำวันที่ 10 เมษายน 2018 “กลับไปหาปีลาต”

… เอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก (ลูกา 23:11b)

อ่าน ลูกา 23:13-25

ปีลาตไต่สวนพระเยซูและพบว่าพระองค์ไม่ผิดตามข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับเฮโรด์มิฉะนั้นเขาคงลงโทษพระองค์แล้ว  อีกครั้งที่พระเยซูควรได้รับการปล่อยตัวทันที อย่างไรก็ตามปีลาตเสนอทางเลือกว่า “เมื่อลงโทษเขาแล้วเราก็จะปล่อยเสีย”

บางทีปีลาตอาจคิดว่าเขาเสนอหนทางที่รักษาหน้าผู้นำยิวต่อหน้าประชาชนของเขา  เขาไม่ต้องการให้ปล่อยพระเยซูอย่างแน่นอนและทำให้ตนขายหน้าต่อสาธารณชน   แต่เมื่อเห็นปีลาตไม่เน้นหนักในคำตัดสินลงโทษ พวกปุโรหิตรู้ว่าเขาต้องยืนหยัดและในที่สุดปีลาตจะยอมส่งมอบพระเยซูให้

การลงโทษของปีลาตสำหรับพระเยซูคือการเฆี่ยนที่โหดร้ายแบบโรมัน เป็นการโบยด้วยแส้ที่มีชิ้นของกระดูกหรือตะกั่วติดอยู่ที่แส้ หลังจากการทรมานที่ทารุณผ่านไปปีลาตให้เกียรติผู้ชมด้วยการให้ฝูงชนเลือกระหว่างอาชญากรสองคนคือพระเยซูผู้ถูกข่มเหงอย่างหนักหน่วง หรือบารับบัสอาชญากรที่อันตรายที่สุดซึ่งอยู่ในคุก  ปีลาตอาจไม่รู้แต่เขาลดสถานะของพระเยซูให้ต่ำเช่นอาชญากร ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้นำยิวและฝูงชนที่ตระโกนเรียกร้องให้ประหารพระองค์  ผู้นำยิวชักจูงให้ชาวยิวเรียกร้องให้ปล่อยบารับบัสและตรึงพระเยซูเสียบนกางเขน

ปีลาตถามถึงสามครั้งว่าอะไรคือความผิดฉกรรจ์ของพระองค์  ตอนนี้การตัดสินเป็นของประชาชน เขาสูญเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิง ฝูงชนตระโกนเรียกร้องให้ตรึงพระองค์บนกางเขน  เสียงเรียกร้องนั้นมีอำนาจเหนือคำตัดสินของปีลาต เขาสั่งให้ปล่อยบารับบัสและส่งพระเยซูไว้ในมือของคนเหล่านั้น

คำพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับความรักอย่างทุ่มเทของพระองค์ได้สำเร็จสมบรูณ์แล้ว  ยูดาสส่งพระองค์ให้ชาวยิวศัตรูของพระองค์  พวกยิวส่งพระเยซูให้ปีลาต และบัดนี้ปีลาตส่งพระเยซูให้กับฝูงชนที่ต้องการให้ตรึงพระองค์บนกางเขน

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ปีลาตเฝ้ามองการทดลองที่วกวนโดยไม่สามารถควบคุมได้  ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นว่าพระองค์ทรงควบคุมได้อย่างสมบรูณ์ ทรงมีชัยชนะเพื่อความรอดของข้าพระองค์โดยทรงยอมทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์โดยปราศจากความผิดใดๆ  อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: April 10, 2018 — 3:31 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา