ประจำวันที่ 11 เมษายน 2018 “จงร้องไห้สงสารตนเอง”

มีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป ทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและคร่ำครวญเพราะพระองค์ (ลูกา 23:27)

อ่าน ลูกา 23:26-31

พระเยซูทรงแบกกางเขนไปยังสถานที่ประหาร  แต่การถูกโบยตีอย่างหนักและการปฏิบัติที่เลวร้ายทำให้พระองค์ทรงหมดเรี่ยวแรงที่จะแบกไม้กางเขนต่อไปได้   ทหารโรมันจึงบังคับให้ผู้ชายชื่อไซมอนซึ่งเดินทางจากบ้านนอกเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นคนแบกกางเขนให้พระเยซู

ผู้คนจำนวนมากติดตามพระเยซูไปรวมทั้งผู้หญิงจากเยรูซาเล็มซึ่งร้องไห้คร่ำครวญเพื่อพระองค์  ในความวิปโยค โศกเศร้าและเจ็บปวดนั้นพระเยซูทรงหันไปและบอกคนเหล่านั้นว่าให้หยุดร่ำไห้เพื่อพระองค์  เขาต้องร่ำไห้เพื่อความบาปของตนและพระพิโรธของพระเจ้าอันเนื่องมาจากบาปเหล่านั้นเป็นเหตุเช่นเดียวกันกับเปโตร

ก่อนหน้านั้นพระเยซูทรงร่ำไห้เพื่อกรุงเยรูซาเล็มเพราะทรงรู้ว่าในปี ค.ศ. 70 พระพิโรธของพระเจ้าจะทำให้เมืองล่มสลายเมื่อจักรวรรดิ์โรมมันแผ่ขยายปกคลุม  การเฝ้าดูลูกๆ ต้องทนทุกข์และตายอย่างช้าๆ  และการเผชิญกับความน่าสะพึงกลัวของการโจมตีทำให้ผู้หญิงยิวปรารถนาบางอย่างที่ไม่เคยเป็นความปรารถนาของเขามาก่อนเช่น การไม่ต้องการมีบุตร  ในยามที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มต้องการตายในทันทีแทนที่จะต้องทนต่อความอดอยากเมื่อโรมันบุกทำลายเยรูซาเล็มและบดขยี้ประชาชนจนแหลกเป็นผุยผง

ช่างเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวของนรกสักเพียงใด เมื่อผู้คนโหยหาความตายให้มาถึงอย่างฉับพลันแทนที่จะต้องทุกข์ทรมานกับการเผาไหม้อย่างช้าๆ ของไฟนรกซึ่งเป็นที่รู้ว่าจะไม่มีวันจบสิ้น  วันนี้เป็นเวลาที่เราแต่ละคนจะร่ำไห้ คร่ำครวญและแสวงหาการอภัยของพระเจ้าในพระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระบุตรของพระองค์ทรงแบกรับความผิดและบาปของข้าพระองค์เมื่อโดยทรงสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงเติมใจของข้าพระองค์ด้วยความเสียใจกับความบาปของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะพึ่งพิงพระองค์เพื่อความรอด  อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: April 11, 2018 — 8:07 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา