ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2018 “การจัดการฝังพระศพ”

ชายคนนี้จึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู (ลูกา 23:52)
อ่าน ลูกา 23:50-56
เมื่อพระเยซูกำลังสิ้นพระชนม์พระองค์ทรงฝากวิญญาณจิตของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดา แต่จะทำอย่างไรกับร่างกายที่ปราศจากชีวิตของพระองค์ ผู้เชื่อและพวกผู้หญิงต่างยืนอยู่ไกลๆ เพื่อดูว่าทหารจะทำอย่างไรต่อไป แต่ที่เขาไม่รู้คือพระเจ้าพระบิดาทรงจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงเลือกโยเซฟให้เป็นบิดาในโลกนี้ของพระเยซูเพื่อค้นหาเพิงพักและรางหญ้เมื่อพระองค์ประสูติ บัดนี้อีกโยเซฟหนึ่งมาเพื่อจัดการฝังพระศพของพระองค์ตามที่สมควร
ลูกาบรรยายว่าโยเซฟเป็นสมาชิกสภาของชาวยิวที่มีชื่อเสียงดี ท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจให้ประหารพระเยซู โยเซฟเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา ท่านจึงเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูอย่างลับๆ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ บัดนี้ท่านกล้าหาญในการขออนุญาตปีลาตเพื่อจัดการพระศพของพระเยซู
ท่านนำพระศพของพระเยซูลงมาแล้วพันด้วยผ้าลินิน จากนั้นนำไปวางไว้ในอุโมงค์ที่ยังไม่เคยวางศพผู้ใดมาก่อนเลย จากนั้นก็กลิ้งหินก้อนกลมแบนขนาดใหญ่ไปตามรางเพื่อปิดปากอุโมงค์ไว้
เนื่องจากวันสะบาโตกำลังเริ่มจึงมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่ติดตามโยเซฟไปที่อุโมงค์ เขารู้อย่างแม่นยำว่าอุโมค์อยู่ตรง ไหนและเห็นว่าพระศพถูกวางไว้อย่างไร ไม่กี่นาทีที่เหลือก่อนถึงวันสะบาโต พวกผู้หญิงรีบซื้อเครื่องหอมเพื่อจัดเตรียมไว้ใช้หลังจากวันสะบาโตผ่านไป เช้าวันอาทิตย์เขาจะพากันมาชะโลเครื่องหอมให้พระศพเพื่อให้เป็นไปธรรมเนียมการฝังศพ
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พระองค์ทรงยกชูโยเซฟเพื่อให้ดูแลพระศพของพระบุตรพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่พระทัยในความต้องการทั้งสิ้นของข้าพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการได้รับการอภัยโทษผ่านทางพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 13, 2018 — 1:32 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา