ประจำวันที่ 16 เมษายน 2018 “ความประหลาดใจยามเช้าตรู่”

แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผู้หญิงเหล่านั้นจึงนำเครื่องหอมที่เขาจัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์ … (ลูกา 24:1a)
อ่าน ลูกา 24:1-12
พวกผู้หญิงไม่ยอมเสียเวลาไปแม้แต่น้อยในการเดินทางไปยังอุโมงค์เก็บพระศพ ในสภาพอากาศที่ศพจะเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วนั้น พวกนางต้องการทำภารกิจให้สำเร็จเสียในขณะที่ยังจัดการกับพระศพได้ แต่เขาไม่จำเป็นต้องรีบเร่งแล้วเพราะพระเจ้าทรงปฏิเสธที่จะให้ความตายมีชัยเหนือร่างกายพระบุตรของพระองค์รวมถึงความเน่าเปื่อยด้วย เมื่อเขามาถึงอุโมงค์ก็เป็นเวลาที่พระเยซูเสด็จออกไปแล้ว
เมื่อมาถึงอุโมงค์เขาพบว่าหินที่ปิดอยู่ถูกกลิ้งออกไป ในขณะที่พวกผู้หญิงกำลังมองหาอยู่นั้นทูตสวรรค์สององค์ก็ปรากฎตัวในร่างของชายหนุ่มเต็มวัยสวมใส่เสื้อผ้างามระยิบระยับ ทันใดนั้นเหล่าพวกผู้หญิงต่างเต็มไปด้วยความกลัว
ทูตสวรรค์ชี้ให้เห็นถึงความโง่เขลาในสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้กำลังทำว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า พระองค์ไม่ทรงอยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” จากนั้นก็ย้ำเตือนพวกผู้หญิงถึงคำพยากรณ์ของพระเยซูและความจำเป็นของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการทนทุกข์ของพระองค์ ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่ล้มลงในบาปต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูเพื่อขจัดบาปของเราออกไป เขาพูดถึงสิ่งสำคัญสามประการคือ พระเยซูทรงถูกมอบไว้ในมือของมนุษย์ ทรงถูกตรึงบนกางเขน และทรงเป็นขึ้นจากความตายสู่พระสง่าราศี
เมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้พวกผู้หญิงก็จำได้จึงเร่งรีบไปรายงานตัวต่อสาวก 11 คนและผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่อยู่ด้วยกับเขา เปโตรเดินเข้าไปในอุโมงค์ที่เคยเก็บพระศพ และก้มลงดูจนเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ด้วยตาของท่านเอง แม้หลักฐานนี้จะชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากความตายอย่างอัศจรรย์ของพระเยซู แต่เปโตรก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงดังกล่าว แต่ท่านออกไปด้วยความประหลาดใจว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น
อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวที่น่ายินดีจากทูตสวรรค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เป็นขึ้นมาแล้ว ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: April 13, 2018 — 1:35 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา