“สงกรานต์ส่งสุข”

ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานกิจกรรม หน้าสำนักงานให้คนที่สัญจรไปมาระหว่างวันที่ 10-11  เมษายน 2018

anigif สงกรานต์ องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้ตั้งบู๊ทแจก “ซองกันน้ำ” ที่หน้าสำนักงานแก่พี่น้องที่สัญจรผ่าน ไปผ่านมา และมอบให้กับพี่น้องในชุมชนซอยแจ้งวัฒนะ 14 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งในเทศการดังกล่าวเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทยยังมีควันครอบครัวอยู่ด้วย ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้แนบใบปลิวเพื่อการประกาศเรื่อง”ครอบครัวมีสุข” ไปพร้อมกับซองกันน้ำด้วย  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักในครอบครัวและเป็นการประกาศความรักของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

Comments

comments

Updated: May 4, 2018 — 7:39 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา