ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2018 “สิงโต เสือ และหมี ไม่มีปัญหา”

2 ทิโมธี 4:17  แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้า ประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงห์

โรเบิร์ต ริปลีย์ให้ความบันเทิงกับโลกเป็นเวลานานหลายปีในเรื่องของการ์ตูนทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์

ริปลีย์นำเสนอเรื่องราวและภาพที่ดูเหมือนแปลกประหลาดเกินความเป็นจริง  ผลก็คือเขาท้าทายผู้คนว่า “เชื่อหรือไม่”

เรื่องราวของบทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้คงเป็นเรื่องที่ริปลีย์ชื่นชม

เรื่องนี้มาจากศิษยาภิบาลคินิเรจ ผู้อำนายการพระคัมภีร์เพื่อตะวันออกกลาง  องค์กรนี้ต้องทำงานแบบลับๆ ในการแบ่งปันพระคัมภีร์และเทศนาพระกิตติคุณกับดวงวิญญาณแถบตะวันออกกลาง

ดวงวิญญาณในย่านตะวันออกกลางเหล่านี้มักไม่เห็นคุณค่าอยู่เสมอ

ศิษยาภิบาลคินิเรจแจ้งว่าท่านเพิ่งเสร็จสิ้นการให้รับบัพติศมาผู้กลับใจใหม่บางคนเมื่อทหารอิสลามโจมตีคนเหล่านั้นและขว้างหินใส่ตัวท่านจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา  แต่เมื่อพวกทหารรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็บีบบังคับให้ท่านต้องหนีไป และท่านได้พักฟื้นที่บ้านของมุสลิมกลับใจคนหนึ่ง

ในวันอาทิตย์ที่แห่งการทรงคืนพระชนม์ท่านนำนมัสการและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทหารมาถึงพร้อมอาวุธปืน  กลุ่มนักร้องเล็กๆ คิดว่าเขาคงต้องตายเพราะความเชื่อเพื่อพระเยซูผู้ทรงพระชนม์เสียแล้ว

ชั่วขณะนั้นสิงโตตัวหนึ่งเดินออกมาจากป่าและกระโจนเข้าใส่หนึ่งในผู้ที่มาข่มเหง  กลุ่มมุสลิมพยายามป้องกันเพื่อนของตนในทันที  การต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหยุดลงเมื่อสิงโตอีกสองตัวปรากฎตัวขึ้น

กลุ่มทหารพิจารณาทางเลือกของตนและตัดสินใจว่าการล่าถอยคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานั้น  เขาจึงจากไปทิ้งให้ศิษยาภิบาลคินิเรจ และกลุ่มนักร้องคริสเตียนเล็ก ๆ เผชิญหน้ากับสิงโต  ผมได้ยินคุณถามว่า “สิงโตทำอะไร” ใช่หรือไม่

ผมจะบอกให้ว่าสิงโตปล่อยผู้เชื่อไว้ตามลำพังและหายตัวเข้าป่าไป  และนี่คือสิ่งโรเบิร์ต ริปลีย์จะบอกว่า “จากบันทึกบอกว่าไม่มีสิงโตอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น เชื่อหรือไม่”

ตัวผมเชื่อเรื่องนี้หรือไม่  ทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ดาเนียลปลอดภัยโดยการทรงปิดปากของสิงโตหิวโซที่น่าจะฆ่าผู้พยากรณ์ของพระเจ้า  อัครทูตเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรื่องราวความรอดแผ่ไปถึงโลกที่หลงหายและเต็มไปด้วยบาป   ถ้าการนั่นเป็นการสั่งให้เปิด หรือปิดปากของสิงโต แล้วทำไมจะไม่เชื่อเล่า

พระเจ้าทรงช่วยกู้คุณและผมด้วยความรักที่อัศจรรย์ โดยการส่งพระบุตรของพระองค์มามีชีวิตเพื่อเรา สิ้นพระชนม์เพื่อเรา และคืนพระชนม์เพื่อเรา  การแบกรับบาปของเราเป็นความประหลาดอัศจรรย์ และพระเยซูทรงคืนพระชนม์ในวันที่สามคือการทรงเรียกของพระเจ้าให้เราเข้าสู่ความเชื่อและการอภัย  ของประทานอันสูงส่งนี้เป็นความอัศจรรย์ยิ่งที่ใหญ่และทรงพลัง

ฉะนั้น ในฐานะผู้รับการอัศจรรย์มาแล้วมากมาย  ผมไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยกับศิษยาภิบาลที่รายงานเรื่องราวการอัศจรรย์นี้เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีอันตรายมากมายรอบตัวข้าพระองค์  วันนี้และก่อนหน้านี้มีคนมากมายคอยทำลายความเชื่อและเอาชีวิตของข้าพระองค์  ขอทรงโปรดส่งทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระองค์มาปกป้องคนของพระองค์และให้เขาสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงปลดปล่อยของพระองค์ในทุกทางที่จะเกิดขึ้น  อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: May 11, 2018 — 3:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา