ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2018 “ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง”

อิสยาห์ 1:18 – พระเจ้าตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ

ถ้าคุณเขียนรายการสิ่งต่างๆ ในจักรวาลที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลา รายการก็คงสั้นเพียงแค่อย่างเดียวคือพระเจ้า

เพราะบาปทำให้สิ่งทุกสิ่งรอบๆ ตัวเราเสื่อมคุณภาพ  คุณต้องการตัวอย่างหรือ ผมหวังว่าเช่นนั้นเพราะถ้าคุณไม่ต้อง การ บทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คงจะสั้นลง  ตัวอย่างที่ผมจะยกให้คุณเห็นเป็นเรื่องง่ายๆ คือ เรื่องหนอนผีเสื้อ  ใช่แล้ว หนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง

สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับหนอนผีเสื้อชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้ๆ กันมานานแล้วคือ มีหนอนผีเสื้อที่ชอบกินรังผึ้ง

สำหรับคุณอาจดูเหมือนไม่เห็นมีอะไรเสียหาย แต่คนเลี้ยงผึ้งและผึ้งเดือดร้อนอย่างไม่น่าเชื่อ  ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรที่ทำให้ผึ้งตัวน้อยซึ่งขยันขันแข็งทำงานต้องรู้สึกท้อแท้ใจมากไปกว่าการกลับมาแล้วเห็นว่ารังของมันเสียหาย  โดยรังที่มันสร้างมากลายเป็นบุฟเฟต์อาหารกลางวันของหนอนผีเสื้อไป

นั่นคือสิ่งที่ไม่ดีของหนอนผีเสื้อ  ส่วนสิ่งที่ดีคือ หนอนผีเสื้อชอบกินพลาสติก

ใช่แล้ว พลาสติก คุณก็รู้ว่าพลาสติกเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งปลาวาฬกินเข้าไปเต็มท้องจนทำให้มันเกือบตาย  เป็นขยะที่ไม่เป็นมิตรกับโลกซึ่งพบอยู่ทั่วไปในโลกนี้  และเป็นขยะที่เต่ากินเข้าไป  พลาสติกทำให้มหาสมุทรกลายเป็นถังขยะขนาดมหึมา

ตอนนี้กำลังมีการศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบว่าหนอนผีเสื้อสามารถกินพลาสติกได้หรือไม่  การทดสอบเป็นการหาคำตอบความเป็นไปได้ว่าถ้านำหนอนตัวเล็กๆ เหล่านี้ไปไว้ในย่านที่มีขยะปนเปื้อนรุนแรงแล้ว พวกมันสามารถช่วยทำให้โลกนี้สะอาดขึ้นได้หรือไม่

ถ้าเป็นจริง หนอนผีเสื้อนี้ก็คงพบสถานภาพที่ดีของมัน คือมันจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

ใช่แล้ว ทุกอย่างในชีวิตมีบางอย่างที่ไม่ดี และนั่นคือข่าวร้ายสำหรับเรา  คนที่ดีบางด้านไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้  บาปอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งบาปที่เล็กน้อยที่สุดก็มากพอที่จะทำลายจิตวิญญาณของเราและทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์  และคุณควรรู้ว่าความผิดบาปของเรามีมากมายเหลือเกินไม่ใช่มีแค่อย่างเดียว

ทั้งหมดนี้อธิบายสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องการฤทธิ์อำนาจการเปลี่ยนแปลงของพระผู้ช่วยให้รอด  โดยรับการชำระในพระโลหิตของพระองค์  บาปซ่อนเร้นของเราจะขาวอย่างหิมะ บาปที่หนักหนาของเราจะถูกขจัดออกไปอย่างหมดสิ้น

ในสายพระเนตรพระเจ้าคือสายพระเนตรเดียวที่มีผล  เราได้รับการชำระให้สะอาดเพียงพอที่จะยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาและได้รับพระองค์เพราะพันธกิจของพระบุตรของพระองค์ที่ทรงประกาศความชอบธรรมของเราและให้เราพร้อมในการเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยชั่วนิรันดร์ของพระองค์

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก บาปทำให้ข้าพระองค์เสื่อมเสียอย่างสิ้นเชิง ไม่มีอะไรดีเลยในตัวข้าพระองค์  ขอทรงโปรดรับการขอบพระคุณของข้าพระองค์สำหรับการทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ การทรงชำระและทรงช่วยกู้ข้าพระองค์  ขอให้ข้าพระองค์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: May 17, 2018 — 4:48 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา