“วันวานแห่งพระพร” Good Old Days

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน. 2 รอ. ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยใช้ชื่องานว่า “วันวานแห่งพระพร” Good Old Days เพื่อเป็นการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำพันธกิจในตลอด 27 ปีที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน อีกทั้งเป็นโอกาสในการขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ผู้มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ดำเนินอยู่

ในงานมีทั้งการนมัสการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า รับพระพรร่วมกันผ่านผู้รับใช้ที่ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมย้อนยุค ให้พี่น้องที่เข้าร่วมงานได้ระลึกถึงวันวานในอดีตอีกด้วย นำมาซึ่งการรับพระคุณ รับพระพร จากพระเจ้าร่วมกันอย่างมากมาย

anigif thank 1

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้งานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้านี้สำเร็จเป็นอย่างดี
ขอบคุณ คณะผู้บริหารองค์การ Lutheran Hour Ministries, St. Louis, USA ที่สนับสนุนทุนในการดำเนินพันธกิจ
ขอบคุณ ศจ. สมปอง หาญประดิษฐ์ ที่ได้แบ่งปันพระพรแก่ผู้ร่วมงานและอธิษฐานขอพรปิดงาน
ขอบคุณ อ.ชำนาญ ชาญตะกั่ว ที่อธิษฐานขอพรเพื่อเปิดงาน
ขอบคุณ ทีมนมัสการ
ขอบคุณ ศจ. ทนงศักดิ์ พงษ์อุดทา ที่นำเพลงอันไพเราะมาร้องขับขานในงาน

anigif thank 2
ขอบคุณ ผู้สนับสนุนอาหารว่าง ผลไม้ และไอศกรีม ที่ประกอบด้วยครอบครัวเรืองชาญ ลูกชิ้นปลาธัญญธร เรือนศันสนีย์ ส้มตำอุบล และไอศกรีมนาซารีน
ขอบคุณ คุณประทีป ทองศรี สำหรับตัวอักษรที่สวยงามบนเวที
ขอบคุณ คุณมนตรี เกียงไกรนิยม ที่สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงาน
ขอบคุณ ผู้สนับสนุนของรางวัลจาก Kawaiko และครอบครัวดีโนว
ขอบคุณ ผู้ถวายทุกท่าน
ขอบคุณ ศิษยาภิบาลทุกท่านและคริสตจักรทุกแห่งที่มีส่วนร่วมรับใช้กับองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

anigif thank 3
ขอบคุณ อาสาสมัครทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในครั้งนี้

ขอพระเกียรติและพระสิริเป็นของพระเจ้า อาเมน

Updated: November 23, 2018 — 7:49 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา