ธรรมชีวิตประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2018 “ครอบครัวยุ่งเหยิง”

มัทธิว 1:2-3a อับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคมีบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบมีบุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา ยูดาห์มีบุตรชื่อเปเรศกับเศราห์เกิดจากนางทามาร์…

ปฐมกาล 38 บอกเรื่องราวของยูดาห์และทามาร์  เป็นเรื่องยุ่งเหยิงที่คุณคิดว่าจะพบเจอแต่ในละครน้ำเน่าเท่านั้น ไม่ใช่ในครอบครัวของพระคริสต์
บุตรหัวปีของยูดาห์แต่งงานกับหญิงสาวชื่อทามาร์ แต่ทั้งสองอยู่ด้วยกันไม่นาน “เอร์ บุตรหัวปีของยูดาห์เป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงประหารเขาเสีย”  (ปฐมกาล 38:7)

ใครบางคนต้องเลี้ยงดูแม่ม่ายและมีบุตรกับนางเพื่อสืบสกุลสามีที่ล่วงลับ  ดังนั้น ยูดาห์จึงให้ทามาร์แต่งงานกับบุตรคนที่สองของตนตามธรรมเนียมท้องถิ่น  แต่ก็ไม่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง สามีใหม่ของนางทำสิ่งที่น่าอายต่อนางและไม่มีความเชื่อ แล้วพระเจ้าก็ทรงประหารเขาเสียด้วยเช่นกัน

ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ยูดาห์ยังเหลือบุตรชายอีกคนหนึ่ง แต่เขากลัวบุตรคนนี้จะตายไปด้วย  ดังนั้น ยูดาห์จึงขอให้ทามาร์รอในฐานะแม่ม่ายที่ไม่มีบุตรไปก่อนโดยไม่มีจุดหมายในอนาคต

ทามาร์ไม่ใช่คนโง่  เมื่อนางรู้ว่ายูดาห์พอใจที่จะลืมนาง  นางจึงลวงยูดาห์ให้ตกเป็นบิดาของบุตรชายฝาแฝดของนาง  หนึ่งในฝาแฝดนี้ได้กลายเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู

ช่างน้ำเน่าจริงๆ และคุณอาจรู้จักครอบครัวที่แปลกแยกอย่างนี้  คุณอาจอยู่ในครอบครัวที่แบกรับความเจ็บปวดมากมายเช่นนี้ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความกลัว การหลอกลวง และความอับอาย และมีความลับอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา การก้าวไปสู่อนาคตก็ยิ่งมีความน่าเศร้าใจมากขึ้น

แต่พระเยซูทรงมาหาเราในความผิด ความอาย ความสกปรกของชีวิตและความสัมพันธ์ของเรา  พระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ดี เพราะว่าเขาเป็นโลกที่พระองค์ทรงมาประสูติ  เมื่อพระเจ้าทรงสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงทำให้โลกของเราเป็นโลกของพระองค์ ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวของพระองค์  และโดยการประสูติ ทนทุกข์ ความตายและการเป็นขึ้นจากตาย พระเยซูทรงทำให้เราทุกคนที่เชื่อในพระองค์เป็นคนของพระองค์ตลอดไป

อธิษฐาน: ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่มีต่อข้าพระองค์และทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: December 4, 2018 — 3:51 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา