ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2018 “คู่สมรสที่ไม่เหมาะสมกัน”

มัทธิว 1:5a -สัลโมนมีบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหับ…

สองสามคำนี้ในลำดับวงศ์ของพระเยซูซ่อนเรื่องราวของการแต่งงานที่น่าสังเกต  คุณอาจจำชื่อราหับได้  นางเป็นโสเภณีในเมืองเยรีโคในยุคนั้นเมื่อคนอิสราเอลกำลังมีชัยในการเข้ายึดครองแผ่นดิน

ขณะนี้ราหับได้ยินถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลจากอียิปต์ และนางเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น เมื่อโยชูวาส่งนักสืบเข้าไปในเมืองของนาง นางปกป้องจึงซ่อนเขาบนหลังคาบ้านของนาง แล้วส่งเขาออกไปอย่างปลอดภัย และเขากลับมาป้องกันนางและครอบครัวในวันที่เยรีโคล่มสลาย
หลังจากนั้นเป็นอย่างไร เราไม่รู้ นางหายไปโดยการเป็นโสเภณีที่ไม่มีใครรู้จัก เป็นคนคานาอันและเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู เดี๋ยวก่อน  อะไรนะ

อย่างไรก็ตามราหับได้เป็นลูกสะใภ้ของนาโชน “รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์ (1 พงศาวดาร 2:10b) สามีของนางคือสัลโมน และเป็นครอบครัวที่มีความโดดเด่น  ผมอยากรู้ว่าผู้นำยูดาห์เลือกคู่ครองที่มีเบื้องหลังเช่นนั้นได้อย่างไร

แต่แม้ว่าการจับคู่นั้นจะไม่เหมาะสมอย่างที่ควรเป็นก็ยังเทียบไม่ได้กับที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรา  พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์เองคือพระเยซูคริสต์มาไถ่เราทุกคน  พระคัมภีร์เรียกเราว่าประชากรของพระเจ้า “เจ้าสาว” ของพระองค์ซึ่งทรงยอมมอบชีวิตให้เพื่อช่วยเราให้รอดและทำให้เราเป็นของพระองค์

ตอนนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าพระเยซูทรงมีบรรพบุรุษซึ่งมีชีวิตสมรสที่น่าสนใจอย่างนั้น  พระองค์ก็เช่นกันที่ทรงเสาะหาเราเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์อัศจรรย์ที่เราไม่คู่ควร

ครั้งหนึ่งเราเป็นคนนอก ไม่เป็นที่รู้จัก แบกความบาปและความอับอาย  แต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงมองมายังเรา รักเราและเสด็จลงมาในโลกเพื่อทรงทำให้เราเป็นคนของพระองค์  โดยการสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงชำระเราจากความอับอายและความชั่วร้ายที่เปรอะเปื้อนเรามาแต่เก่าก่อน  พระองค์ทรงให้การอภัยโทษ ความปิติยินดี ความบริสุทธิ์ ชีวิตนิรันดร์และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทรงมอบพระองค์เองแก่เรา

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักเราและเสาะหาเราเพื่อให้เป็นคนของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: December 5, 2018 — 4:43 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา