“กิจกรรมคริสต์มาส/คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นสู่ความสว่าง

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2018 ระหว่างเวลา 16.30-20.30 น. องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสเข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมคริสต์มาสที่จัดขึ้นโดยคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นสู่ความสว่าง ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งใช้ชื่อว่า “คริสต์มาสแห่งรัก Christmas of Love” 

anigif 22-1
ในงานนอกจากจะมีกิจกรรมสันทนาการแล้วยังมีการแสดง มีการร้องเพลงพิเศษและมีการแจกของรางวัลอย่างมากมายนอกเหนือจากการแจกกิ๊ฟเซ็ทสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน ที่สำคัญผู้ร่วมงานยังได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้รับรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของวันคริสต์มาสผ่านทาง ศจ.สมปอง หาญประดิษฐ์ อีกด้วย
anigif 22-2
ขอบคุณพระเจ้าทรงอวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จผลไปได้ด้วยดี
ขอบคุณเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ ๆ บริเวณสถานที่จัดงานที่ยินดีให้มีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการใช้เครื่องขยายเสียงได้
ขอบคุณประธานจัดงาน คุณพิษณุ พ้นภัย ที่อนุญาตให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เข้าไปร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ ในกิจกรรมครั้งนี้

ขอเกียรติและพระสิริเป็นของพระเจ้าสืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

 

Updated: January 22, 2019 — 9:44 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา