“กิจกรรมคริสต์มาส “อัศจรรย์แห่งรัก” /หน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์”

เป็นกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2018 ระหว่างเวลา 17.00 -22.00 น. บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ Fashion Island Shopping Mall โดยการร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรนาซารีนและคริสตจักรในกลุ่มความสัมพันธ์ เป็นการจัดกิจกรรมแบบเปิด โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนและกิ๊ฟเซ็ท ส่วนกิจกรรมในงานก็จะมีการแสดงจากส่วนต่างๆ ที่ทางคริสตจักรแต่ละแห่งได้จัดเตรียมมา นอกจากการแสดงแล้วก็จะมีการเทศนาและมีการเป็นพยาน ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อชี้ไปถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าของงานในวันคริสต์มาสนั่นเอง

anigif แฟร์ชั่น

ขอทุกท่านได้โปรดอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ได้เข้าร่วมงานหรือได้รับกิ๊ฟเซ็ทไป ขอพระเจ้าทรงกระทำงานผ่านชีวิตและจิตใจของพวกเขาเหล่านี้ เพื่อเขาจะได้รู้จักความหมายแท้จริงของวันคริสต์มาส์ และได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว

Updated: January 23, 2019 — 8:10 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา