ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 มีนาคม 2019 “ประตูที่เปิด”

ยอห์น 18:16 – แต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตู
สาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักกับมหาปุโรหิตได้ออกไปพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป
อ่าน ยอห์น 18:15-18

ประตูบ้านของมหาปุโรหิตมีคนเข้าออกมากมายในคืนนั้น เมื่อพระเยซูทรงถูกจับกุมทั้งบ้านนั้นก็เข้าสู่ความวุ่นวาย คนส่งสารออกไปแจ้งข่าวเพื่อรวบรวมสมาชิกสภายิวสำหรับการประชุมฉุกเฉิน ทันทีที่ผู้มีเกียรติเหล่านั้นผ่านประตูเข้ามาก็รวมกันที่โถงลานบ้าน พระเยซูเองก็ผ่านประตูเข้ามาด้วยในฐานะนักโทษที่มีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ยอห์นผู้เป็นสาวกของพระองค์เป็นที่รู้จักของผู้คนและผ่านเข้ามาด้วยเงียบๆ เพราะอาจมีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจครอบครัวกับคนในครัวเรือนของมหาปุโรหิต

แต่เปโตรไม่สามารถเข้าไปได้ เขามาสายและไม่เป็นที่รู้จัก เขาไม่ใช่บุคคลสำคัญ แต่ประตูก็เปิดให้เพียงแค่ยอห์นพูดค่อยๆ กับคนเฝ้าประตู ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนที่รักพระเยซู

แต่ถ้าประตูยังปิดก็คงดีกว่าสำหรับเปโตร เพราะสาวใช้คนหนึ่งที่ประตูซึ่งพอเห็นเขานางก็พูดว่า “ท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือ”

เขาตอบว่า “ไม่เป็น” แล้วก็แทรกตัวเข้าไปในเหล่าผู้คนที่แออัดในลานบ้านมหาปุโรหิต แต่คำกล่าวหาก็ยังติดตามเขาไป “เจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือ …เจ้าต้องเป็นคนหนึ่งในพวกนั้น … ใช่แล้ว เราบอกได้เลยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี”

ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้ เขาอยู่ผิดด้านของประตูเสียแล้ว เมื่ออยู่ท่ามกลางศัตรูของพระเยซู เปโตรทำได้เพียงอย่างเดียวเท่าที่คิดออกคือปฏิเสธพระคริสต์ด้วยเสียงที่ดังและย้ำแล้วย้ำอีก รวมทั้งสบถตัวเองด้วยหวังว่าเขาจะเชื่อคำโกหกของตน

จากนั้นประตูก็ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป เปโตรติดกับตัวเองด้วยการโกหก แช่งตัวเองและตัดขาดตนเองจากความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เขาไม่มีทางหลบเลี่ยงจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ยกเว้น…

จากนั้นพระเยซูทรงหันมาและมองไปยังเปโตร (ดู ลูกา 22:61) อะไรอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ ก็ความเศร้า ไม่สงสัย และความผิดหวังนั่นเอง แต่ที่แน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดคือความรัก พระเยซูทรงรู้จักเปโตรและทุกอย่างที่เขาเคยทำ และพระองค์ยังทรงรักเขา ในขณะนั้นพระองค์ทรงอยู่ในขั้นตอนของการช่วยเขาให้รอดเช่นเดียวกับที่ทรงช่วยเราทุกคน

ความรักที่ช่วยเราให้รอดของพระเยซูได้เปิดประตูสู่เสรีภาพและชีวิตสำหรับเปโตร และสำหรับชีวิตของเราในวันนี้ด้วยเช่นกัน

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากบาปและความตายที่ข้าพระองค์เคยติดกับ ขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในอิสรภาพของพระองค์ ให้รักเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 13, 2019 — 6:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา