กิจกรรม“วันวาเลนไทน์” (รร.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ราชบุรี)

ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบอร์ดกรรมการอำนวยการของ Lutheran Hour Ministries ได้มีโอกาสร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ ในพันธกิจกับคริสตจักรโมทนาราชบุรี ซึ่งนำโดย ศจ.เทวา สง่ามั่งมูล ได้เข้าไปจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ในโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) อ. เมือง จ. ราชบุรี ซึ่งได้จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

anigif ท.3-1

เป็นกิจกรรมที่เน้นถึงความรักซึ่งเป็น “ความรักแท้” ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความรักของคนหนุ่มสาวหรือคู่รักเท่านั้น ในกิจกรรมได้ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมกันคิดถึงลักษณะที่ดีและลักษณะของความรักแท้ว่าเป็นอย่างไร อันเป็นผลทำให้เด็กมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของความรักแท้ได้ดีขึ้น เพื่อจะได้นำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นที่รักของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยใช้ข้อพระวจนะจากพระธรรม 1 โครินธ์ 13 ข้อที่ 4-7 นอกจากนี้ในกิ๊ฟเซ็ทที่นำไปมอบแก่เด็กนักเรียนยังมีหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book เพื่อน้องๆ จะได้นำไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

anigif ท.3-2
ขอพระเจ้าทรงให้น้องๆ เหล่านี้ได้รู้จักกับความรักแท้ และได้กระทำให้มีมุมมองในเรื่องความรักที่ถูกต้อง และมากไปกว่านั้นขอพระเจ้าทรงให้น้องๆ เหล่านี้ได้รู้จักความรักแท้ของพระองค์ ซึ่งได้ปรากฏและสำแดงผ่านองค์พระเยซูคริสต์ด้วยเถิด

Updated: March 18, 2019 — 7:12 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา