กิจกรรม“วันวาเลนไทน์” (รร.เทศบาล 5 อ.เมือง จ.ราชบุรี)

 ในช่วงบ่ายในที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ระหว่างเวลา 14.00 น- 15.30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ ในพันธกิจกับคริสตจักรโมทนาราชบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ในโรงเรียนเทศบาล 5 อ. เมือง จ. ราชบุรี
anigif ท.5-1
โดยใช้หัวข้อ “รักแท้” เพื่อเป็นการแนะนำถึงลักษณะของความรักที่แท้จริงแก่น้องเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลงเกี่ยวกับความรัก พร้อมกับการสอดแทรกพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความรัก อันเป็นการประกาศผ่านกิจกรรมและผ่านหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book ที่ได้จัดแจกพร้อมกับกิ๊ฟเซ็ทสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

anigif ท.5-2

โปรดอธิษฐานเผื่อการหว่านความรักแท้ของพระเจ้าในครั้งนี้ ที่จะให้ความรักของพระองค์ได้เข้าไปสัมผัสและเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของน้องๆ เยาวชนเหล่านี้ด้วยเถิด

Updated: March 18, 2019 — 7:14 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา