“กิจกรรมวันแม่ 2019” (หน้าสำนักงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2019 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดกิจกรรมวันแม่โดยการจัดบู๊ทกิจกรรมวันแม่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกมีความกตัญญูต่อมารดาและครอบครัว โดยการนำการ์ดและดอกมะลิไปให้ในวันแม่แห่งชาติ อันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันหลักสถาบันแรกของทุกคน ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้นำกิ๊ฟเซ็ทวันแม่มอบให้กับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามีเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมวันแม่ในครั้งนี้

anigif วันแม่สำนักงาน
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้ที่เป็นแม่ทุกๆท่านที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในชีวิตของท่าน

Updated: September 6, 2019 — 1:21 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา