“ต้องให้โอกาสกี่ครั้ง” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

เราควรจะให้โอกาส สำหรับคนที่จะเริ่มต้นกันใหม่..สักกี่ครั้ง? ตามหลักแล้ว เราก็คงจะต้องดูแลให้โอกาส ก่อนที่จะปิดโอกาสนั้น การจะตัดสินใจลงไป ต้องดูแต่ละกรณีไป เพราะไม่เหมือนกัน แต่ต้องให้โอกาส แม้จะต้องให้โอกาสหลายๆครั้งก็ตาม บางกรณีก็อาจให้เวลาและโอกาสมากหรือน้อยไม่เหมือนกัน บางคนทำอะไรผิดพลาดต่อเรา กว่าเขาจะสำนึกได้หรือคิดได้ จนกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนั้น ก็ต้องใช้เวลาและโอกาสมาก หรือบางคนที่ล้มแล้วล้มอีก ถ้าจะให้โอกาสเพียงครั้งเดียวก็คงไม่พอมีเหมือนกันที่พูดว่า   “จะให้โอกาสอีกครั้ง” แต่พอไม่ได้ตามกำหนด เขาก็ปิดโอกาส ไม่ยอมให้โอกาสอีกเลย อย่างนี้ก็มีให้เห็นบ่อย

การที่จะให้โอกาสใคร เพื่อแก้ไขในความพลั้งผิดใดๆ ถ้าหากเราจะเปิดกว้าง โดยไม่ได้กำหนดเวลา ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ตรงกันข้ามกลับเป็นผลดีต่อคนที่เขาได้รับโอกาสจากเราด้วยซ้ำ เพราะเขาจะได้ไม่ต้องถูกกดดันในเรื่องกำหนดเวลา รวมทั้งเขาจะได้มีสมาธิและความตั้งใจในการใช้โอกาสที่ได้รับอย่างคุ้มค่า จนพบความสำเร็จตามความตั้งใจได้

การให้โอกาสต่อใครก็ตาม จึงควรจะเป็นธรรมชาติของเราทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ในการให้โอกาส เพื่อการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่หากว่าการให้โอกาสมันจะเลวร้าย ส่งผลกระทบกลับมาสู่ตัวเราแล้ว จึงค่อยตัดสินใจปิดโอกาสนั้นๆไว้ก่อน เราผู้ให้โอกาสก็จะได้สบายใจด้วยว่า เราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ฝ่ายคนที่ได้รับโอกาสจากเราไม่ได้ใช้โอกาสที่เราให้เขาเองต่างหาก

ในพระคริสต์ธรรม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการให้โอกาส ที่พรเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยเช่นกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็ม มีคนได้จับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งกระทำผิดทางเพศ อันขัดต่อกฎหมายทางศาสนาของชาวยิวอย่างร้ายแรง มีโทษหนัก ต้องเอาหินขว้างให้ตาย เขานำผู้หญิงคนนี้มาตั้งใจจะจับผิดพระเยซู โดยตั้งคำถามว่า “ ผู้หญิงคนนี้ทำผิดร้ายแรง สมควรจะถูกลงโทษทางกฎหมายหรือไม่? ” พระเยซูไม่ได้ตอบทันที แต่ก้มลงเขียนที่พื้นดินว่า “ สมควรรับโทษ ” แต่ถ้าใครไม่เคยทำผิดทั้งในที่ลับที่แจ้งเหมือนผู้หญิงคนนี้ ก็ให้คนนั้น เอาหินขว้างลงโทษผู้หญิงคนนี้ได้ “คนเหล่านั้นพอได้อ่านข้อความดังกล่าว ก็ทิ้งก้อนหินหลบไปที่ละคนจนหมด หลังจากนั้น พระเยซูได้ตรัสกับหญิงนั้นว่า “ คนที่จะปรับโทษนางไม่มีอีกแล้ว กลับบ้านเถอะ และอย่าได้ทำผิดอีกเลย.. ” นี่คือแบบอย่างของการให้โอกาสเพื่อการเริ่มต้นใหม่ของพระเยซูคริสต์ คำตรัสที่ว่า “ กลับบ้านเถอะ และอย่าได้ทำผิดอีกเลย ” คือการให้โอกาสแก่หญิงที่ทำผิดร้ายแรง เพื่อจะได้โอกาสกลับตัวกลับใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ส่วนใครก็ตามที่ได้รับโอกาส ต้องใช้โอกาสอย่างคุ้มค่า เพราะโอกาสไม่ได้หาได้ง่ายๆ ดังนั้นเมื่อได้โอกาส ต้องใช้โอกาสอย่างคุ้มค่า เพราะโอกาสไมได้หาได้ง่ายๆ ดังนั้นเมื่อได้โอกาสก็รีบฉวยเอาไว้ ก่อนที่โอกาสจะไม่มีให้เราอีก

โดย : อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

 

Updated: September 10, 2019 — 4:11 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา