“ต้องทำด้วยหัวใจ” (เชิญคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

หลักในการทำงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและเป็นผลงาน ที่สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ตินั้น ต้องเป็นการทำงานด้วย “หัวใจแห่งการรับใช้” หรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ประโยคที่ว่า “service mine” นั่นเอง  ซึ่งหากใครก็ตามมีหลักการนี้อยู่ในหัวใจของเขาแล้ว งานที่เขาทำจะประสบความสำเร็จ และผลงานที่ออกมานั้นจะหาที่ติได้ยาก ทุกหน่วยงานไม่ว่าเอกชนหรือภาครัฐ เขาจะเน้นบุคลากรประเภทนี้ เพราะคนงานที่มีประสิทธิภาพนั้น คนที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ เขาจะสร้างผลงานที่ทำให้หน่วยงานที่เขาสังกัดประสบความสำเร็จได้

หากใครก็ตามถ้าขาดหัวใจแห่งการรับใช้  เขาก็จะทำไปตามหน้าที่เท่านั้น ทำให้เสร็จๆ ผลงานจะออกมายังไงไม่สนใจ ขอให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายก็พอ สถาปนิกท่านหนึ่ง พูดถึงหลักการทำงานของเขาว่า “งานชิ้นใดที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผม ผมมักจะทำไปตามหน้าที่ เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหา แต่หากงานใดเป็นงานชิ้นที่ผมรัก ผมก็จะทุ่มเทออกแบบอย่างสุดๆทำด้วยใจ เพื่องานออกแบบชิ้นนั้นจะออกมาด้วยผลงานที่สวยงาม และประณีต และก็จะเป็นผลงานที่ทุกคนชื่นชอบอีกด้วย ”

ตัวอย่างนี้ก็พอจะบอกได้ว่า งานที่ทำตามหน้าที่กับงานที่เราทำด้วยใจนั้นผลงานที่ออกมาจะต่างกันอย่างไร แค่ไหน คงเห็นแล้วใช่ไหมครับ?  ดังนั้นคนที่มีคุณภาพนั้นเขาจะเหนือกว่าคนอื่นๆ ก็อยู่ที่การทำทุกอย่างด้วย “ใจ” แห่งการรับใช้นี่แหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง และต้องดูแลเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วๆไป เช่น หมอและพยาบาล ซึ่งคนเหล่านี้ต้องมีความอดกลั้นและอดทนสูง ต้องใช้หัวใจแห่งการรับใช้ ไม่ใช่ทำตามหน้าที่ให้ผ่านๆไป หรือไม่ก็ทำอย่างไม่เต็มใจ ให้ผ่านๆไปเท่านั้น  ดังนั้นนอกจากจะมีความสามารถแล้ว ก็จะต้องทำด้วยใจอันเป็นใจที่เป็นหัวใจแห่งการรับใช้เท่านั้น งานจึงจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

วันนี้จะเห็นว่าองค์กร หน่วยงาน และแม้แต่ร้านอาหารชื่อดังทั้งหลายต่างก็หันมาจ้างผู้ชำนาญการด้านการบริการด้วยใจมาทำการสอนอบรม เพื่อฝึกฝนพนังงานต้อนรับ พนังงานเสิร์ฟ หรือแม้แต่พนักงานบริการในด้านต่างๆ ให้พนังงานเหล่านี้ รู้จักการทำงานด้วยหัวใจแห่งการให้บริการ แก่บรรดาลูกค้าทั้งหลาย ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเกินกว่าที่คาดคิดเสียอีก    ในโลกนี้หากจะพูดถึงความได้เปรียบกันแล้ว คนไทยนับว่าโชคดีที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมที่มีความอ่อนหวาน ยิ้มง่าย การไหว้และเป็นกันเอง หากเราเสริม “หัวใจแห่งการให้บริการ” เข้าไปอีก เราก็จะไม่แพ้ใครในโลกนี้ ในด้านการให้บริการที่ประทับใจเหมือนกัน

ถ้าคุณอยากให้คุณมีผลงานที่ดีและสมบูรณ์แบบ ต้องเริ่มสร้างธรรมชาติของการมี “หัวใจแห่งการรับใช้” เพราะการทำด้วยหัวใจจริงเท่านั้นที่จะเป็นหลักประกัน และมั่นใจได้ว่า ทั้งชีวิตส่วนตัวหรือส่วนรวมของคุณจะปรากฏผลงานที่ยอดเยี่ยม เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่พบเห็น

โดย : อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Updated: June 24, 2020 — 7:27 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา