โครงการ: “กิจกรรมปันน้ำใจ…เพื่อนช่วยเพื่อน”

โครงการ: “กิจกรรมปันน้ำใจ…เพื่อนช่วยเพื่อน”
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน ให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย นักเรียนและเยาวชนใกล้เคียงได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลที่ถูกต้อง โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการเรียนการสอน โรงเรียนมีสนามหญ้าที่พร้อมในการเรียนการสอน และโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อเด็กในการป้องกันโควิด-19
ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 20 มิถุนายน 2020
สถานที่: โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ: เด็กนักเรียนจำนวน 50 คน

anigif ปันน้ำใจ 1
ที่มาของโครงการ: เนื่องจากโรงเรียนบ้านกุดปราสาท มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาเพื่อจะเข้าสู่การเปิดเทอมใหม่ ในปีการศึกษา 2563 และทางกลุ่ม “ปันน้ำใจ..สานฝันเด็กไทย” ได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงในครั้งนี้ จึงได้ตั้งโครงการ” กิจกรรมปันน้ำใจ..เพื่อนช่วยเพื่อน” ขึ้นมา เพื่อจะช่วยให้โรงเรียนบ้านกุดปราสาท มีสนามหญ้าที่จะใช้ในการเรียนการสอนและทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ รวมไปถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จึงนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ทางกลุ่ม “ปันน้ำใจ..สานฝันเด็กไทย”

anigif ปันน้ำใจ 2

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มหลายทีมงานด้วยกันจึงได้ลงความเห็นที่จะร่วมด้วยช่วยกัน ประกอบไปด้วย
1. กลุ่มSSMU รุ่น 7 (เจ้าของโครงการ)
2. อ.ธีระพล ขุนจิตใจ (โค้ชอ๊อด)
3. เซอร์เด็จ จเด็จ มีลาภ (หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ เอฟซี)
4. ผอ.สำอางค์ เบ้าช้างเผือก (ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย)
5. ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
6. จิตอาสาทุกท่าน
7. องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
8. กลุ่มอิสระชน ซึ่งประธานกลุ่มได้แก่ นายพิชัย คงศรี (หลอ เรด้าร์) อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และได้รับการยกย่องเป็นนักกีฬาดาราฟุตบอลเอเชีย ได้เป็นผู้จัดตั้งกลุ่ม “อิสระชน” ขึ้นมาภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า ” ผมเรียนรู้ ที่จะ “ให้” คนอื่น ไม่ใช่เพราะผมมีเหลือ มากมาย แต่ผมเรียนรู้ที่จะ “ให้” เพราะผมรู้ว่าการ “ไม่มี” มันเป็นอย่างไร ”

anigif ปนน้ำใจ 3
ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีจิตอาสาที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนเกี่ยวกับการกีฬา พลศึกษา และสาขาวิชาชีพอื่นๆ มาร่วมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งนายนรเศรษฐ์ ศรีเสวก เป็นหนึ่งในจิตอาสากลุ่มอิสระชน และเป็นพนักงานขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้นำเสนอ องค์การฯ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเป็นลูกฟุตบอลจำนวน 10 ลูก และกิ๊ฟเซ็ทพร้อมกับหนังสือ “หนูรู้ไหม..พระเยซูคือใคร” จำนวน 200 ชุด ทางองค์การฯเห็นควรเหมาะสมจึงได้อนุญาตให้ นายนรเศรษฐ์ ศรีเสวก เป็นตัวแทนขององค์การฯ ไปมอบลูกฟุตบอล และมีส่วนร่วมในการนำกิจกรรมนันทนาการ การสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นร่วมกับกลุ่มอิสระชน หลังจากเสร็จกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหาร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลงและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

Updated: July 17, 2020 — 6:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา