“ชีวิตกับวันเวลา” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

เรามักจะพูดอยู่บ่อยๆว่า “วันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน ทำอะไรยังไม่ทันจะเสร็จก็หมดวันแล้ว” นี่คือความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เพราะบางคนก็บอกว่า วันเวลาเดินไปตามปกติไม่เคยมีวันหยุด และก็ไม่มีใครหยุดวันเวลาได้ แม้นาฬิกาจะหยุดเดินแต่ก็ไม่มีผลต่อเวลาที่ไม่เคยหยุด วันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้น ก็มีผลต่อชีวิตเราทุกคน หมดไปวันเดือนหรือปี อายุที่วัดกันด้วยวันเวลา ก็ส่งผลทำให้เราแก่ตามไปด้วยโดยไม่มีหยุดยั้ง วันนี้เราจึงต่างก็ต้องนับวันเวลาไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องบริหารวันเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าทีเราจะทำได้ บริหารวันเวลาในชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้คนและต่อสังคม การปล่อยเวลาให้ผ่านไปหรือหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ ด้วยการผัดวันประกันพรุ่งอย่างคนบางคนนั้น.. แล้วเมื่อถึงวันนั้นที่วันและเวลาหมดลง เราก็ไม่มีทางใดที่จะทำให้วันเวลามันย้อนกลับมาเป็นของเราได้อีก ฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพราะทุกช่วงของวัยและชีวิต ต่างก็ต้องผูกติดกับวันเวลาที่เราจะนำมาใช้ให้ก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกชีวิต อย่างหลีกเลี่ยงเป็นอื่นไม่ได้ ซึ่งก็น่าเสียดายสำหรับคนบางคนที่ไม่ได้เห็น หรือให้ความสำคัญในคุณค่าของวันเวลาที่เขาได้รับเท่าๆกับคนทุกคน แต่กว่าจะกลับตัวได้ทุกอย่างก็สายเกินไป

และทุกๆวันเราจะต้องถามตัวเองเสมอว่า ในแต่ละวันนั้นเราได้ใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมทั่วๆไป ที่เราอาศัยอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากน้อยแค่ไหน หากเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน หรือปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ วันนี้ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นได้ ยิ่งกว่านั้นต้องระลึกอยู่เสมอว่า ชีวิตที่เราจะได้อยู่ในโลกนี้ มันอาจจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น จึงจำเป็นต้องบริหารเวลาที่เรามีอยู่ให้คุ้มกับเวลาที่ไม่รู้ว่ามันจะหมดลงเมื่อไร และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ จากวันเวลาที่ผ่านมาเราได้รับอะไรบ้าง ที่จะเป็นความหวังให้กับชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า เราพบความสำเร็จบ้างไหม?  เรามีความสุขกับวันเวลาที่ผ่านไปบ้างหรือไม่? หรือมีแต่ความทุกข์ที่คอยดึงชีวิตให้ต่ำลงจนหมดความหวัง กลายเป็นคนที่ขาดความสุขและหมดหวังในชีวิต

คำถามเหล่านี้ เราจะต้องหาคำตอบให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงชีวิตให้เดินคู่ไปกับวันเวลาอย่างมีคุณค่าต่อไป เพื่อสร้างความหวังและเป้าหมายแห่งความมั่นคงของชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับวันเวลาที่พระเจ้าได้มอบให้เราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

วันนี้ใช้เวลาที่กำลังผ่านไป ให้คุ้มค่าเพื่อเป้าหมายแห่งความมั่นคงของชีวิตเพราะวันเวลามันไม่มีวันจะคอยท่าใคร ใช้ก่อนที่เวลาจะหมดลง

ขอพระเจ้าอวยพรให้คุณบริหารวันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สุขของคุณตลอดไป

โดย : อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Updated: July 20, 2020 — 8:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา