ธรรมชีวิตประจำวันที่ 8 กันยายน 2020 “มีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระ”

ปฐมกาล 50:15-21 – เมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้ว จึงพูดว่า “น่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเรา และจะแก้แค้นเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขา” พวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่า “บิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นสั่งไว้ว่า ‘พวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่า เราขอท่านโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่าน’ บัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน” โยเซฟฟังพี่ชายเรียนดังนี้ก็ร้องไห้ พี่ชายก็พากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน” โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้ว คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก ดังนั้น พี่อย่ากลัวเลย เราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วย” โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุ่นใจ

บรรดาพี่ชายของโยเซฟดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัว เขาเคยหลอกลวงโยเซฟและขายท่านไปเป็นทาสเมื่อครึ่งชีวิตมาแล้ว ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่อียิปต์ในฐานะแขกของโยเซฟ ด้วยความปลอดภัยและมั่นคง ทว่าเขายังไม่เชื่ออย่างสนิทใจว่าโยเซฟยกโทษให้เขาแล้ว จึงคิดว่าวันที่โยเซฟจะตอบแทนเขาต้องมาถึงแน่นอน

ไม่มีใครรู้ว่าวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหน พวกพี่ๆ ติดอยู่ในคุกที่เขาสร้างขึ้นมาเอง ชีวิตของเขาเคยเต็มไปด้วยความรุนแรงและการแก้แค้นด้วยความเมตตาอันน้อยนิด เมื่อพี่ๆ มองดูโยเซฟเขาจึงเห็นตัวเองย้อนกลับมาแล้วก็ตกอยู่ในความสิ้นหวัง

แต่โยเซฟไม่ปล่อยให้เขาต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อเข้าใจความเดือดร้อนของพี่ๆ ท่านจึงให้การปลอบโยน และทำให้เกิดความมั่นใจว่าเขาได้รับการยกโทษ และโยเซฟมีความห่วงใยพี่ๆ การยกโทษเป็นความจริงและถาวร

เรื่องนี้คุณรู้สึกคุ้นเคยหรือไม่ ส่วนฉันรู้สึกคุ้นเคย บางครั้งฉันมองดูความชั่วร้ายที่ฉันเคยทำและเริ่มกังวลใจ พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ฉันจริงหรือ พระเจ้าทรงกำลังรอจับฉันเมื่อทำผิดและฉันต้องชดใช้หรือเปล่านะ

ด้วยความกลัวเหล่านี้ พระคัมภีร์บอกเราว่าไม่ใช่ แต่ “ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น” (สดุดี 103:12-13) เพราะพระเยซูทรงรักเราและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราบนกางเขน เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่ได้รับการยกโทษ และเพื่อเป็นการยืนยันกับเรา พระองค์จึงตรัสในพิธีมหาสนิทว่า “จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา…จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 26:26ข, 27ข28)

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ใจของข้าพระองค์พักสงบในการอภัยโทษของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อไหร่ที่ชีวิตของคุณดูเหมือนดีอย่างเหลือเชื่อ
  2. คุณทำอย่างไรเพื่อให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนว่าคุณให้อภัยเขาแล้ว
  3. อะไรที่ย้ำเตือนคุณว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้คุณจริงๆ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 8, 2020 — 3:23 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา