ธรรมชีวิตประจำวันที่ 11 กันยายน 2020 “ห้วงแห่งความรักของพระเจ้า”

โคโลสี 1:19-20 – เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์ (พระเยซู) และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์

นักสร้างภาพยนตร์ชื่นชอบในการสำรวจหัวข้อเรื่องจักรวาลพร้อมกับความกว้างใหญ่ไพศาล ความใหญ่โตมโหฬาร และตัวแปรของจักรวาลซึ่งไม่เป็นที่รู้จักอีกมากมาย
ภาพยนตร์หลายเรื่องพยายามที่จะฉายให้เห็นการต่อสู้ระหว่างดวงดาว สงครามระหว่างกลุ่มดาวต่างๆ และโลกที่ปกป้องตนเองจากการโจมตีของมนุษย์ต่างดาว สิ่งนี้คือเรื่องเหลวไหลของนิยายทางวิทยาศาสตร์ และมีภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องที่สร้างขึ้นตามเค้าเรื่องเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงจะแตกต่างออกไป นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขยายความสำเร็จของตนเข้าไปสู่ความไร้ขอบเขตของจักรวาล การผจญภัยต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงการพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ การพัฒนากล้องดูดาวกำลังสูงรูปแบบต่างๆ และการดำเนินการของสถานีอวกาศนานาชาติที่มีมนุษย์ประจำอยู่
แล้วกับพระเจ้าล่ะ เราจะเชื่อมต่อระยะห่างของเราให้ไปถึงพระองค์ได้อย่างไร
เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ จึงไม่มีกล้องดูดาวชนิดใดที่จะสามารถช่วยให้เรามองเห็นพระองค์ได้และไม่มีกล้องขยายชนิดใดสามารถพิสูจน์รอยนิ้วมือหรือกรุ๊ปเลือดของพระองค์ และถ้าสิ่งนั้นยังแย่ไม่พอ ความบาปของเราได้แยกเราออกจากพระผู้สร้างของเรา ที่จริง ตัวจักรวาลเองก็เสื่อมทรามลงเนื่องจากความบาป
สิ่งนี้ทำให้เราต้องถามว่า เราจะเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะก้าวข้ามเหวลึกขนาดใหญ่ที่กั้นระหว่างเรากับพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์มีคำตอบให้เราเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงทำให้สิ่งสารพัดบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์คืนดีกับพระองค์ด้วยการ “ทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ (พระเยซู)”
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสิ่งสารพัด พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างกลุ่มดาวต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลและทรายทุกเม็ดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา บัดนี้พระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงต้องการรื้อฟื้นสิ่งสารพัดขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์
โดยทางพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถรับการปลดปล่อยให้พ้นจากอำนาจของความมืด ได้รับการยกโทษ รับการนำกลับมาสู่ครอบครัวที่ความบาปและซาตานช่วงชิงไปจากเรา
ตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเมื่อเราเทียบตัวเองกับจักรวาลแล้วเรามีขนาดเล็กมาก เราพึ่งเริ่มต้นหยั่งรู้ความล้ำลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่นอกโลก และพลังอันลี้ลับที่กระทำการอยู่ในเขตแดนเหล่านั้น

แม้จะมีหลายอย่างในห้วงอวกาศที่เราไม่อาจรู้ได้ แต่เรารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์ทรงทำให้พระองค์เองเป็นที่รู้จัก พระองค์คือพระผู้สร้างสิ่งสารพัด พระองค์คือผู้ทรงรักษาความกลมกลืนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พระองค์ทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ให้มาอยู่ท่ามกลางเราเช่นกัน เพื่อสละชีวิตของพระองค์และเพื่อกอบกู้เราทั้งหลายให้พ้นจากความกลัวเรื่องความมืดและความไม่แน่นอน
รางหญ้า ไม้กางเขน และอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระเยซูไม่ใช่นิยายทางวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่แท้จริงของพระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงยกเลิกระยะห่างระหว่างเรากับพระองค์ผ่านทางสิ่งเหล่านี้

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากความบาป ความตาย และซาตาน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณชื่นชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์แอคชั่นแนววิทยาศาสตร์
  2. พระเจ้าทรงทำให้จักรวาลมีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระเยซูอย่างไร
  3. เมื่อเทียบกับห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล คุณคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงห่วงใยในตัวเรา

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 11, 2020 — 3:15 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา