“บทเรียนจากความสูญเสีย” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

บางครั้ง การที่เรามองอะไรในแง่ดีจนเกินไป ก็อาจจะทำให้กลายเป็นผลเสียได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรามองในแง่ที่ไม่ประมาทเอาไว้ด้วย ก็จะเป็นความรอบคอบของเรา ทั้งยังช่วยลดความสูญเสียได้เหมือนกันเช่น ลดความรุนแรงจากภัยอุบัติเหตุดังนี้เป็นต้น

ในชีวิตเราบางคน เคยประสบความสูญเสียในหลายๆเรื่อง ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เราเคยคิดหาทางป้องกันกันบ้างไหม? เพราะนี่คือเวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นใช้บทเรียนจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเอง รวมทั้งสังคมรอบๆตัวเราด้วย แต่ถ้าเรายังนิ่งเพราะมองไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นอย่างจริงจังแล้ว ปัญหาก็จะไม่มีวันลดน้อยลงไป อย่าลืมว่าเพราะความประมาทของเรานี่แหละที่เกิดขึ้นจากการขาดความยั้งคิดจึงทำให้เกิดความสูญเสียให้กับชีวิตของผู้คนมาแล้วมากมาย สิ่งเหล่านี้จะลดได้หากเราตระหนักถึงภัยของมัน เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่า “ความประมาทคือ ความตาย” ความประมาทคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขาดสติและขาดความยั้งคิด เช่นบางคนขาดสติเมื่อดื่มเหล้า หรือไม่ก็เกิดความคึกคะนอง อะไรก็ตามถ้าขาดความยั้งคิดเมื่อไร ก็ต้องถือว่าเป็นความประมาทเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องการ สติปัญญาที่ถูกต้องไม่มีพลาด เพราะจะช่วยขจัดความประมาทให้ออกไปจากชีวิตของเราได้แต่ลำพังสติปัญญาที่เรามีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเอาชนะความประมาทที่เกิดจากตัวเราเองได้ เพราะหลายครั้งสติปัญญาที่เรามีอยู่ก็ถูกใช้ไปในทางแห่งความประมาทเสียเอง แล้วสติปัญญาที่ว่านี้ จะมาจากที่ใด? เรามาดูคำตอบที่ปรากฏอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกไว้ดังนี้ “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง ด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ” (ยากอบ1:5)

สติปัญญานี้ เป็นของประทานจากพระเจ้าที่เป็นหลักประกันในการที่จะนำเราไปสู่การตัดสินใจถูกต้อง ชอบธรรมตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ และจะทรงให้กับผู้ที่ขอด้วยความเชื่อเท่านั้น หลายคนอยากจะขอ แต่ความสงสัยเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ขาดความเชื่อ เขาจึงไม่เคยได้สัมผัสกับของประทานจากเบื้องบนสิ่งนี้ เมื่อใดที่เราได้สติปัญญาดังกล่าวนี้แล้ว เราสามารถจะแยกแยะสิ่งดีและไม่ดีออกจากกันได้ว่า “อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบและอะไรยอดเยี่ยม” ซึ่งหากคุณมีสติปัญญานี้เมื่อใด ความประมาทหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด จะไม่เกิดกับคุณ เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่า “ สติปัญญา และฤทธานุภาพอยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงมีคำแนะนำ และความเข้าใจ” (โรม 12:13)

ดังนั้นเมื่อใดที่คุณพบกับความสูญเสีย และต้องการสติปัญญาในการแก้ไขหรือหาทางออกในทุกกรณีและในทุกสถานการณ์นั้น อย่าพึ่งสติปัญญาของเราเอง แต่พึ่งในพระสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น คุณจะได้คำตอบและทางออกที่ถูกต้องแน่นอน

โดย : อาจารย์อำนวย เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Updated: September 11, 2020 — 8:41 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา