ธรรมชีวิตประจำวันที่ 16 กันยายน 2020 “ไม่มีสคริปต์”

ฟีลิปปี 1:12-14, 127-30 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป จนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆ ว่า การที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้น ก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้า และพวกเขามีใจกล้าขึ้น ที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัว…ขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่า ท่านเชื่อมั่นคง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่า พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ แต่พวกท่านก็คงจะถึงซึ่งความรอด และการนั้นมาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย คือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยินว่า ข้าพเจ้ากำลังสู้อยู่ในขณะนี้

คุณเคยสังเกตไหมว่าผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ราวกับว่าเขามีสคริปต์กางอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์เขาวางแผนอนาคตไว้หมดแล้ว เขาคิดว่า “ฉันจะพูดอย่างนี้และจากนั้นเขาจะพูดอย่างโน้น” หรือ “ฉันจะทำอันนี้ และจากนั้นเขาจะทำอันโน้น” สิ่งนี้ประยุกต์ใช้กับชีวิตในที่สาธารณะเช่นกัน  ตำรวจ ผู้พิพากษา รัฐบาล ทุกคนล้วนแต่มีสคริปต์ของตนทั้งสิ้นและเขาเลือกการกระทำของตนบนพื้นฐานของสิ่งที่เขาเชื่อว่าคนอื่นจะตอบสนองกลับมาในลักษณะใด

แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ผลเสมอไป ดูจากข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้สิ ท่านเปาโลถูกจำคุกจากการประกาศเรื่องพระเยซูและท่านอาจถูกประหารชีวิตด้วยซ้ำไป คริสเตียนในพื้นที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และเราคาดว่าสิ่งนี้น่าจะส่งผลให้ความเชื่อของเขาลดน้อยลง พูดแบบมนุษย์ก็คือว่า คนเหล่านั้นควรคิดกับตนเองว่า “โอ แย่แล้ว ท่านเปาโลถูกจำคุกเพราะเห็นแก่พระเยซู ฉันคิดว่าฉันควรหยุดเป็นพยานดีกว่าไม่เช่นนั้นฉันอาจถูกจำคุกเป็นคนต่อไปก็ได้” แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนที่ท่านเปาโลกล่าวว่า “พี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้า และพวกเขามีใจกล้าขึ้น ที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัว”

สิ่งนี้น่าจะทำให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในแถบนั้นประหลาดใจอย่างมาก คริสเตียนกำลังใช้ชีวิตแบบไม่มีสคริปต์ แทนที่เขาจะซ่อนตัว เขากลับพูดถึงพระเยซูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมเขาจึงไม่ซ่อนตัว ทำไมเขาถึงไม่กลัว

ท่านเปาโลรู้จักสาเหตุและคริสเตียนเหล่านั้นก็รู้เช่นกัน หลังจากอยู่ในความกลัวมาชั่วชีวิต พระกิตติคุณได้มาถึงคนเหล่านั้นและปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวเรื่องความทุกข์และความตาย เขาไม่จำเป็นต้องทำตามสคริปต์ของมนุษย์ในโลกอีกต่อไป บัดนี้เขาเป็นของพระเจ้าซึ่งพระองค์ก็ไม่มีสคริปต์เช่นกัน พระองค์ทรงเลือกที่จะตอบสนองต่อความชั่วของมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยการปฏิเสธเราหรือลงโทษเรา แต่ด้วยการช่วยเราให้รอด ด้วยชีวิตของพระองค์เอง นั่นคือสิ่งที่กลับตาลปัตรอย่างคาดไม่ถึง พระเจ้าผู้กระทำเช่นนั้นสามารถทำสิ่งใดก็ได้ แม้กระทั่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย แม้กระทั่งการรับเอาศัตรูของพระองค์เข้าเป็นบุตรของพระองค์เอง

ถ้าเรามีพระเจ้าแบบนี้แล้วล่ะก็ เราไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องการถูกจำคุกหรือความตายอีกต่อไป เช่นเดียวกับคริสเตียนในยุคแรกเหล่านั้น เราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีสคริปต์และดำเนินชีวิตเหมือนบุตรของพระเจ้าในโลกที่น่าประหลาดใจ เราสามารถรักศัตรูของเรา เผชิญหน้ากับความกลัวของเราด้วยความไว้วางใจในพระเยซูโดยให้พระเจ้ามาก่อนแทนที่จะให้ตัวเรามาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเหตุพระเยซูเราจึงรู้ว่าพระเจ้าคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเรา และคำตอบของพระเยซูที่มีต่อเราก็คือความเมตตา

อธิษฐาน:  พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินชีวิตในความมีอิสระและความชื่นบานของการเป็นบุตรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนรอบตัวคุณบางคนทำในสิ่งที่คาดไม่ถึง
  2. ในฐานะคริสเตียนคุณเคยทำให้คนรอบข้างคุณสับสนบ้างหรือไม่
  3. ความสับสนแบบนี้ช่วยให้คนอื่นมาถึงความเชื่อในพระเยซูอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 16, 2020 — 6:18 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา