ธรรมชีวิตประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2020 “อย่าเก็บสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราเอาไว้”

มัทธิว 22:15-22 – ขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไปและปรึกษากันหาทางทำให้พระองค์ทรงติดกับดักด้วยคำพูด จึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์ สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใคร เพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใคร เพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไร? การส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั้นควรหรือไม่?” พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่า “คนหน้าซื่อใจคด พวกท่านมาทดลองเราทำไม? จงเอาเงินที่จะเสียส่วยนั้นมาให้เราดู” เขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์ พระองค์ตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร?” พวกเขาทูลว่า “ของซีซาร์” แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เพราะฉะนั้น ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” เมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และกลับไป

บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยคำถามที่ตอบยาก ฉันควรกินขนมเค้กที่คุณย่าทำให้ฉันกินหรือว่าฉันควรควบคุมอาหาร ฉันควรเร่งรถผ่านสี่แยกไฟแดงในขณะที่ไฟจราจรเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงหรือว่าฉันควรหยุดรถ หรือคำถามยอดนิยมในปี 2020 ก็คือ ฉันควรใส่หน้ากากป้องกันการระบาดของโควิด-19 หรือว่าฉันควรปล่อยไปตามสถานการณ์โดยหวังว่าฉัน (และคนอื่น) จะไม่เป็นอะไร

ในเรื่องนี้ศิษย์ของพวกฟาริสีและพวกเฮโรด (ชาวยิวที่ชื่นชมวัฒนธรรมกรีก) บางคนโยนคำถามที่ตอบยากให้กับพระเยซู ซึ่งคนทั้งสองกลุ่มนี้ถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของพระเยซู คนเหล่านั้นถามว่า “การส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั้นควรหรือไม่” ถ้าพระเยซูตอบว่า “ไม่ควร” สิ่งนี้อาจทำให้พระเยซูดูเป็นเหมือนกบฎที่ตำหนิการปกครองของโรมและพร้อมที่จะต่อสู้กับอำนาจที่ยึดครอง นั้น ถ้าตอบว่า “ควร” ก็อาจทำให้พระเยซูดูเหมือนยอมก้มหัวให้กับอำนาจกดขี่ของโรมเพียงเพื่อจะรักษาความสงบสุขเอาไว้

ใช่ค่ะ ชีวิตเต็มไปด้วยคำถามที่ตอบยากมากมาย

เพราะพระเยซูทรงทราบว่าเป้าหมายของเขาก็เพื่อทดสอบพระองค์ พระเยซูจึงทรงหยิบเหรียญเดนาริอันขึ้นมาและตรัสถามเขาว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” รูปนั้นเป็นรูปใบหน้าของซีซาร์ ถ้าเขาคาดหวังให้พระเยซูช่วยเขาหนีรอดข้อผูกพันเรื่องภาษีของเขาละก้อ เขาคิดผิดถนัด พระองค์ไม่เพียงแต่บอกให้เขาเสียภาษีเท่านั้น แต่บอกเขาเช่นกันว่าทั้งหมดของสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นั้นไม่ใช่สมบัติของเขาที่เขาควรเก็บรักษาไว้เช่นกัน “เพราะฉะนั้น ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”

นักวิชาการชาวยิวในศตวรรษแรกทุกคนรู้ว่าคำตรัสนั้นหมายถึงอะไร ใช่ บนหน้าเหรียญอาจมีรูปของซีซาร์ แต่จักรพรรดิ ประเทศ และโลกทั้งโลกเป็นของพระเจ้า (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 10:14-; สดุดี 24:1; โยบ 41:11) ไม่ว่าการปกครองของโรมเหนือชาวยิวจะเข้มงวดเพียงใดก็ตาม แต่ชาวยิวคือชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรซึ่งพระองค์ทรงสงวนไว้เมื่อนานมาแล้ว “เพราะท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และเป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ได้ทรงเลือกจากประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลก ให้เป็นชนชาติของพระองค์ เป็นของล้ำค่าของพระองค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2)

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงของผู้เชื่ออยู่ตรงนี้เอง ตรงที่รู้ว่าเราเป็นของพระเจ้ารวมทั้งสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ เราได้รับการไถ่โดยพระบิดาผ่านทางพระโลหิตของพระเยซู เรายอมจำนนชีวิตของเราให้กับพระองค์ด้วยความเชื่อโดยวางใจในพระคุณของพระองค์ในการจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการให้กับเรา

คำอธิษฐาน:  พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ โปรดเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้ระลึกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายและทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีอยู่ล้วนเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. อะไรคือคำถามที่ตอบยากซึ่งคุณพบเมื่อเร็วๆ นี้
  2. เหตุใดพวกฟาริสีจึงพยายามที่จะวางกับดักพระเยซูอยู่เสมอ ด้วยการเล่นถ้อยคำหรือด้วยคำถามบางอย่างเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ
  3. คุณถวายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าให้กับพระเจ้าด้วยวิธีใด มีสิ่งใดบ้างที่คุณรู้สึกว่าถวายให้กับพระเจ้าได้ยากกว่าสิ่งอื่น

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: October 15, 2020 — 6:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา