ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 มกราคม 2021 “ไม่เป็นทาสอีกต่อไป”

1 โครินธ์ 6:12, 19-20 – “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้” แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้” แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย…ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด

เปาโลกำลังจัดการกับปัญหาปกติของผู้คนที่ใช้การได้รับอนุญาตไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การได้รับอนุญาตคือความคิดที่ว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ทำตามสิ่งเร้าที่เข้ามา “ใช้ชีวิตแบบสุดขั้ว” ดังที่ใครบางคนทำ แต่อิสรภาพคือความเป็นอิสระที่แท้จริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่แน่นอน ไม่ว่าเป็นการควบคุมตัวเองหรือคนอื่น และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา

คุณสามารถเห็นความจริงนี้ในทุกส่วนของชีวิตเรา ถ้าคุณสอนเด็กให้ทำอาหาร คุณก็ให้กฎเกณฑ์และวิธีการทำแก่เด็ก  คุณคงไม่ปล่อยให้เด็กใช้มีดและเตาไฟโดยเสรี การที่ไม่มีกฎเกณฑ์เด็กจะไม่สามารถมีอิสระในการทำอาหารชนิดต่างๆ ได้ แต่เขาจะมีอิสระในการสร้างความเลอะเทอะ (และอาจต้องไปจบที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำ)

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณเรียนรู้การขับรถ คุณต้องจดจำกฎของการใช้ถนนแล้วคุณก็สอบใบขับขี่ผ่าน จากนั้น คุณก็มีสิทธิในการขับรถไปเที่ยวชายหาด บ้านเพื่อน หรือแม้กระทั่งร้านค้า การควบคุมคือสิ่งที่ทำให้อิสรภาพที่แท้จริงเป็นไปได้

เมื่อมาถึงชีวิตส่วนตัวของเราที่พยายามดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระจากการควบคุมทั้งปวงนั้นรับประกันได้ถึงความหายนะแน่ เราเห็นมาแล้วจากรอบๆ ตัวเรา เช่น ชีวิตที่ถูกทำลายจากการเสพติดต่างๆ ความสัมพันธ์ที่แตกสลาย การทำผิดกฎหมาย และการสูญเสียโอกาส เปาโลเรียกสิ่งนั้นว่าทาสบาปและการกบฎต่อพระเจ้า ใช่ที่มี “อิสรภาพ” ที่นั่น แต่เป็นอิสรภาพที่ไม่มีใครต้องการ นั่นคืออิสรภาพที่จะทุกข์ใจและเสียใจ การพยายามหาความเพลิดเพลินครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เคยอิ่มใจ เราใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรจนกระทั่งล้มตายไป ใครต้องการอิสรภาพอย่างนั้น

ตรงกันข้าม พระเยซูทรงมอบอิสรภาพที่แท้จริงแก่เรา การทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ของพระองค์นั้นทำลายสิ่งผูกมัดที่ทำให้เราเป็นทาสมาร พระองค์ทรงยอมเป็นค่าไถ่ด้วยการสละชีวิตของพระองค์เอง และทรงมอบโอกาสให้เราได้กลับไปหาพระเจ้า โดยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป แต่ได้เป็นบุตรที่มีอิสรภาพและได้รับความรักของพระเจ้า นี่คืออิสรภาพในการเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าทรงฝันไว้เมื่อพระองค์ทรงสร้างเราคือการเป็นคนที่พระองค์ทรงต้องการให้เป็น และมีชีวิตที่แข็งแกร่ง เต็มไปด้วยความปิติยินดี และมีสันติสุขที่ลึกซึ้งของความเป็นบุตรของพระเจ้า นี่เป็นอิสรภาพที่จะทำความดีโดยไม่ต้องมีใครบังคับให้ทำ แต่เพราะตัวคุณเองต้องการทำ เพราะนั่นทำให้พระเจ้าทรงมีความสุข และคุณรักพระองค์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณมีความสุขไปด้วย นี่เป็นอิสรภาพในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง และมีชีวิตที่แท้จริง  พระเยซูทรงนำเสนออิสรภาพนี้อยู่ซึ่งเราทุกคนทำได้ด้วยการตอบรับ

อธิษฐาน:  องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ต้องการมีชีวิตในฐานะบุตรที่มีอิสรภาพของพระองค์ ขอทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาช่วยข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อไหร่ที่คุณเคยถูกล่อใจให้ไขว่คว้าสิ่งเล็กน้อยที่คุณต้องการ แต่พบว่าสิ่งที่คุณเรียกว่าอิสรภาพเป็นเพียงกับดักอีกอย่างหนึ่งเท่านั้น
  2. คุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเสพติดหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดกับตัวคุณเองหรือคนอื่น
  3. การเป็นของพระเจ้าเป็นเหมือนกับอิสรภาพที่แท้จริงอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 9:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา