ธรรมชีวิตประจำวันที่ 14 มกราคม 2021 “พระเจ้าทรงสถิต ณ ที่นี้แน่ทีเดียว แต่ข้าหารู้ไม่”

ยอห์น 1:43-51 – รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา”  ฟีลิปมาจากเบธไซดาเมืองของอันดรูว์และเปโตร ฟีลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่า “เราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ” นาธานาเอลถามเขาว่า “สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” ฟีลิปตอบว่า “มาดูเถิด” พระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหา พระองค์จึงตรัสถึงเรื่องของตัวเขาว่า “ดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย” นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไร” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้น เราเห็นท่าน” นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า “รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก” และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออก และบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์”

คุณเคยคิดว่าตัวเองอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ในสถานการณ์หนึ่งแล้วในทันใดกลับพบว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาธานาเอลตามที่เราอ่านพระคัมภีร์ข้างต้นวันนี้ เขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ว่าฟิลิปสร้างเรื่องให้ใหญ่โตจากที่ไม่มีอะไรเลย จะมีใครที่มาจากนาซาเร็ธกันหรือ และจบลงด้วยการรู้ว่าเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า

พระเยซูทรงมีอารมณ์ขันในสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกัน และทรงเปรียบเทียบกับบางอย่างที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษคือยาโคบ (รู้จักในชื่ออิสราเอล) ในพระคัมภีร์เดิม ยาโคบเดินทางไปหาญาติหลังจากที่สร้างเรื่องโกลาหลให้กับครอบครัวด้วยการหลอกลวงบิดาและพี่ชายของตน เขาต้องหลับนอนตามที่ต่างๆ โดยใช้ก้อนหินหนุนศีรษะแทนหมอน แล้วคืนหนึ่งพระเจ้าทรงมาหาเขาในความฝัน ในฝันนั้นยาโคบผู้หลอกลวงเห็นบันไดทอดจากสวรรค์สู่แผ่นดินและมีทูตสวรรค์ขึ้นลงทางบันไดนั้น เมื่อรู้สึกตัวตื่นก็ตกใจจนตัวสั่น ยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่า “พระเจ้าทรงสถิต ณ ที่นี้แน่ทีเดียว แต่ข้าหารู้ไม่ … สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นัก สถานที่นี้มิใช่อื่นไกลเป็นที่ประทับของพระเจ้า และประตูฟ้าสวรรค์” (ปฐมกาล 28:16, 17ข)

ยาโคบเคยเป็นคนโกหก คนหลอกลวง และคนเจ้าเล่ห์ แต่เขายังได้รับพระเมตตาและพระพรจากพระเจ้า พระเจ้าทรงให้อภัยเขาและทำให้เขาเป็นบิดาแห่งประชาชาติอิสราเอล และที่สำคัญที่สุดคือบรรพบุรุษของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

นาธานาเอลเป็นคนที่ไม่มีความเจ้าเลห์ เขารู้สึกขายหน้ากับความทื่อของตนในการออกความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเยซู  แต่เขาก็เช่นเดียวกันที่ได้พบกับพระเมตตาและได้ทำพันธกิจในชีวิตจากพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า เขากลายเป็นหนึ่งในสิบสองสาวกและใช้ชีวิตในการบอกเรื่องราวของพระเยซูกับคนอื่นๆ

แล้วเราล่ะ เราก็เช่นกันที่อาจสับสนเกี่ยวกับจุดยืนของเราเองในพระเจ้า หรือสงสัยว่าพระองค์ทรงใส่พระทัยเราหรือไม่รวมไปถึงสิ่งที่เราพูดและคิด แต่พระองค์ทรงให้ความใส่พระทัย และทรงสำแดงความเมตตาและปรานีต่อเรา ผ่านทางความตายและการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูทรงให้พระองค์เองเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างเรากับสวรรค์ พระองค์ทรงเป็น “บันได” ที่แท้จริงซึ่งยาโคบเห็นในความฝัน สวรรค์เปิดให้เราแม้เราจะสร้างความวุ่นวายเพราะพระเยซูทรงทำให้เราเป็นประชากรของพระองค์

อธิษฐาน:  ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงอดทนกับข้าพระองค์ แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์สับสนเกี่ยวกับจุดยืนในพระองค์ของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยหันไปหันมาท่ามกลางความมืดแล้วในที่สุดก็จบลงด้วยการไปผิดที่ผิดทางหรือไม่
  2. คุณเคยคิดอย่างหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงสำแดงความจริงให้คุณเห็นอีกอย่างซึ่งแตกต่างออกไปหรือไม่
  3. อารมณ์ขันของพระเยซูมีความหมายอะไรต่อคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:07 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา