ธรรมชีวิตประจำวันที่ 6 มกราคม 2021 “พักสงบและตระเตรียม”

ลูกา 2:39-40  ครั้นโยเซฟกับนางมารีย์ได้กระทำการทั้งปวง ตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน

มารีย์และโยเซฟต้องดีใจมากที่จะได้เดินทางกลับบ้าน เขาเดินทางไปเบธเลเฮม มีบุตร หนีไปอียิปต์ กลับมายังอิสราเอล และในที่สุดก็กลับสู่บ้านในเมืองนาซาเร็ธ ที่นี่เขาจะสร้างบ้านอยู่อาศัยต่อไปอีก 25 ปีข้างหน้าหรือยาวนานกว่านั้น  โยเซฟทำงานเป็นช่างไม้ มารีย์ทำอาหาร เย็บเสื้อผ้า และทำความสะอาดบ้าน แล้วพระเยซูล่ะ พระองค์คงเติบโตขึ้นทุกวัน แข็งแรงขึ้นและเฉลียวฉลาดขึ้นเหมือนกับเด็กทั่วไป

ฉันสงสัยว่าสองสามปีหลังจากนั้นทำให้ปีแรกๆ ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนเป็นความฝันหรือเปล่า เท่าที่ฉันรู้พระเยซูไม่ทรงทำอะไรที่น่าแปลกใจในเวลานั้น แม้กระทั่งการเดินทางที่น่าจดจำซึ่งพระองค์ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ยังเทียบไม่ได้กับการปรากฎของเหล่าทูตสวรรค์และความโกรธของกษัตริย์

แต่ปีเหล่านั้นเป็นพระพรเพราะเป็นเวลาที่พระเยซูทรงเติบโตขึ้นเหมือนๆ กันกับเรา พระองค์คงศึกษาพระคัมภีร์และท่องจำข้อพระคัมภีร์ พระองค์ทรงเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทรงเห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลและห่วงใยกัน และสิ่งเหล่านั้นมักถ่ายทอดออกมาในคำอุปมาของพระองค์ในเวลาต่อมา และทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งส่วนที่ทรงเป็นบุตรของมนุษย์และบุตรของพระเจ้า

ช่างเป็นการเตรียมการที่ยิ่งใหญ่สำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการช่วยเราให้รอดผ่านทางการทนทุกข์ ความตาย และการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์

อธิษฐาน:  ขอบพระคุณพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีชีวิตเพื่อข้าพระองค์ และสิ้นพระชนม์ แล้วคืนพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  • คุณรู้สึกเบื่อง่าย หรือคุณชอบช่วงเวลาที่เงียบสงบ
  • ปีไหนที่เงียบที่สุดในชีวิตของคุณ เพราะอะไร
  • พระพรอะไรบ้างที่พระเจ้าทรงมอบให้คุณผ่านทางเวลาที่เงียบสงบในชีวิตของคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 9:58 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา