ธรรมชีวิตประจำวันที่ 8 มกราคม 2021 “อิสรภาพสำหรับทุกคน”

ลูกา 4:16-19 แล้วพระองค์ (พระเยซู) เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า “พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า”

เนื้อหาในพระกิตติคุณลูกาบรรยายถึงวันที่พระเยซูทรงไปในธรรมศาลาของเมืองนาซาเร็ธ พระองค์ทรงไปที่นั่นในฐานะผู้อธิบายถึงแผนการ พระเจ้าทรงกำหนดให้พระองค์ไปที่นั่นเพื่อแก้ไขโศกนาฎกรรมอันเนื่องมาจากความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ พระองค์ได้รับการเจิมด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังจนกระทั่งพันธกิจของพระองค์สำเร็จ พระพรที่ทำนายไว้ในอดีตซึ่งมอบให้บรรดาปิตาจารย์และผู้เผยพระวจนะจะสำเร็จทั้งหมดในพระองค์

การเสด็จมาของพระเยซูคือข่าวดีสำหรับผู้ที่ต่ำต้อยในสังคม ผู้ที่ไม่ค่อยมีสิทธิใดๆ ผู้ที่ถูกกีดกันจากแผ่นดินของพระเจ้าเนื่องจากธรรมเนียมยิว ผู้ที่ไม่มีอะไรจะเสีย ผู้เชื่อรุ่นแรกมาจากคนกลุ่มนี้ในสังคม ความปิติยินดีประกาศไปถึงเขาเหล่านั้น เป็นเวลาที่หนี้ได้รับการชดใช้ และผู้ที่ถูกกดขี่ค้นพบศักดิ์ศรีของตน

ความเป็นจริงของการทรงไถ่ยังเหมือนเดิมในวันนี้ และยังคงมีผู้คนจำนวนมากที่พลาดจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ มีคนที่คิดว่าเขาสามารถเห็นได้แต่เขาตาบอด คนที่คิดว่าตนเองร่ำรวยแต่กลับว่างเปล่า และคนที่คิดว่าตัวเองมีอิสระแต่ยังคงผูกติดอยู่กับอำนาจของโลกนี้ พระเยซูทรงมอบการไถ่ของพระองค์ให้แก่ผู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรจะถวายและพร้อมทุกอย่างที่จะรับ จากการศึกษาพระกิตติคุณของพระเจ้าทำให้เราเห็นภาพที่งดงามเมื่อพระเจ้าทรงทรงรื้อฟื้นชีวิตของผู้คนที่ถูกปฏิเสธความสัมพันธ์ชั่วนิรันดร์กับพระองค์ผ่านทางพันธกิจการทรงไถ่ของพระเยซู

อธิษฐาน:  พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอทรงประทานหัวใจที่ต่ำต้อยและถ่อมแก่ข้าพระองค์เพื่อรับของประทานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากความเย่อหยิ่งที่โง่เขลา และทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองคนที่พระองค์ทรงรักด้วยใจเมตตา เพื่อแบ่งปันความรักของพระองค์ออกไปให้กว้างขวาง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. อิสรภาพอะไรบ้างที่คุณชื่นชอบ
  2. คุณคิดว่าผู้คนที่ฟังพระเยซูทรงอ่านข้อความจากพระธรรมอิสยาห์รู้หรือไม่ว่าเขากำลังพูดเกี่ยวกับพระองค์ คุณคิดว่าตัวคุณเองรู้หรือไม่
  3. จงบอกถึง “จุดบอด” สักสองสามประการที่ผู้คนมีในการยกย่องพระกิตติคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:02 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา