ธรรมชีวิตประจำวันที่ 9 มกราคม 2021 “ในความมืดหรือกลางวัน”

โยชูวา 1:9 – (พระเจ้าตรัส) “เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า”

สมัยที่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆ ห้องนอนของผมทำด้วยไม้สนที่มีลวดลายของตาไม้อยู่ทั่วไป
ในเวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟและแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาในฤดูร้อนทำให้ลวดลายตาไม้เหล่านั้นดูเหมือนหน้าของสัตว์ประหลาดทุกชนิด อย่างน้อยก็ในสายตาทางความคิดของเด็กชายอายุสี่ขวบของผม
เมื่อหิมะสะท้อนกับแสงจันทร์ในฤดูหนาวเงาต่างๆ ก็ดูมีชีวิต วันนี้ผมเป็นคนที่มีอายุมากแล้ว แต่ความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่กับผมเป็นส่วนใหญ่
ความทรงจำที่ชัดเจนคือเวลาที่คุณพ่อมาที่ข้างเตียงของผมแล้วถามว่า “ลูกไม่กลัวเพราะลูกอธิษฐานแล้ว ลูกบอกว่าลูกอธิษฐานตอนกลางคืนไม่ใช่รึ”
ผมยืนยันกับพ่อว่าผมอธิษฐานแล้ว
คำถามถัดมาของพ่อคือ “แล้วลูกอธิษฐานตอนเช้าด้วย ใช่มั้ยลูก”
ผมตอบว่า “เปล่า ผมไม่ได้อธิษฐาน เพราะผมไม่รู้สึกกลัวในตอนเช้า”
ตอนนี้ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วและรู้ว่าการพูดคุยกับพระเจ้าไม่ใช่การทำวันละครั้ง แท้จริงแล้วพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักทรงต้องการได้ยินเสียงของผมเมื่อผมรู้สึกกลัว แต่พระองค์ก็ทรงต้องการได้ยินจากผมด้วยเช่นกันเมื่อทุกอย่างราบรื่นดี

ช่างน่าเศร้าที่ผู้คนมากมายยังคงคิดถึงพระเจ้าในฐานะที่ลี้ภัยก็เฉพาะในยามที่ยากลำบาก เขาพูดกับพระองค์เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยหน้าตาของสัตว์ประหลาด คนที่น่ากลัว และเขาหวาดกลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้
ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วผมขอย้ำกับคุณว่าพระเจ้าทรงได้ยินเมื่อหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความกลัวและวิตกกังวล (ดู สดุดี 94:19 และฟีลิปปี 4:6-7) แต่พระองค์ทรงต้องการได้ยินจากคุณในเวลาอื่นๆ ด้วย แม้กระทั่งตอนเช้าเมื่อคุณไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใด

วันนี้ผมขอหนุนใจให้คุณพูดคุยกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้เพื่อคุณจะมีชีวิตและไม่ต้องหวาดกลัว พระเยซูทรงเข้าใจสิ่งที่รบกวนและทำให้คุณหวั่นไหว พระองค์ทรงต้องการให้คุณพึ่งพิงพระองค์ แท้จริงพระองค์ทรงบอกเราแต่ละคนอย่างเรียบง่ายว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

ตั้งแต่เล็กจนเข้าสู่วัยชรา ในความมืดหรือแสงสว่างแห่งกลางวัน พระเยซูทรงอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลา
อธิษฐาน: ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าที่ทรงอยู่ด้วยกับข้าพระองค์ในเวลาที่มีความสุขและเวลาที่มีความวิตกกังวลและไม่แน่นอน พระองค์ทรงเป็นห่วงถึงความต้องการและความกังวลใจที่เล็กน้อยที่สุดของข้าพระองค์ การที่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของข้าพระองค์ย้ำเตือนว่าข้าพระองค์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. สมัยที่คุณเป็นเด็ก สิ่งใดที่ทำให้คุณตื่นในตอนกลางคืน ทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นยังทำให้คุณตื่นอยู่หรือไม่
  2. พระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญให้คุณอย่างไรในขณะที่สิ่งต่างๆ น่ากลัว
  3. คุณจะพูดอะไรกับผู้คนที่กำลังหวาดกลัวหรือสติแตกกับบางอย่าง

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:03 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา