ธรรมชีวิตประจำวันที่ 11 มกราคม 2021 “มั่นคงในพระหัตถ์ของพระองค์”

สดุดี 139:7-10 ข้า​พระ​องค์​จะ​ไป​ไหน​ให้​พ้น​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​ได้? หรือ​ข้า​พระ​องค์​จะ​หนี​ไป​ไหน​ให้​พ้น​จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์? ถ้า​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​ยัง​สวรรค์ พระ​องค์​ก็​สถิต​ที่​นั่น ถ้า​ข้า​พระ​องค์​จะ​ทำ​ที่​นอน​ไว้​ใน​แดน​คนตาย พระ​องค์​ทรง​อยู่​ที่​นั่น ถ้า​ข้า​พระ​องค์​จะ​บิน​ไป​ไกล​ถึง​ที่​ตะวัน​ออก หรือ​ถ้า​ข้า​พระ​องค์​อา​ศัย​อยู่​สุด​ขอบ​ทะเล​ตะวัน​ตก แม้​ที่​นั่น พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​จะ​จูง​ข้า​พระ​องค์ และ​พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์​จะ​ฉวย​ข้า​พระ​องค์​ไว้

ทำไมเราจึงต้องการไปให้พ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมเราจึงอยากหนีให้พ้นไปจากพระพักตร์พระเจ้า ถึงกระนั้น เราก็ยังคิดว่าเรามีเหตุผลที่จะหนีไปจากพระองค์ อาดัมกับเอวาพยายามหนีไปจากพระเจ้าโดยตั้งใจที่จะซ่อนความผิดและความอายของตนจากพระผู้สร้างของเขา เช่นเดียวกับบรรพบุรุษคู่แรกของเรา เราอาจรู้สึกผิดและรู้สึกอายกับความคิดและการกระทำที่เป็นกบฏของเรา แม้เราพยายามจะซ่อนตัวเช่นกันเพราะเรารู้สึกไม่คู่ควรที่จะอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า แต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงรอคอยที่จะยกโทษให้กับคนบาปที่กลับใจทุกคนอยู่ตลอดเวลา

กระนั้น ดาวิดผู้เขียนสดุดีก็ไม่ได้พยายามที่จะหนีการพิพากษาอย่างแท้จริง ดาวิดยอมรับแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักท่านอย่างทะลุปรุโปร่งและรู้แน่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหน “พระ​องค์​ทรง​ล้อม​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ทั้ง​ข้าง​หน้า​และ​ข้าง​หลัง และ​วาง​พระ​หัตถ์​บน​ข้า​พระ​องค์” (สดุดี 139:5) ดาวิดไม่สามารถหนีไปไหนได้ แม้จะพยายาม และดาวิดรู้ดี แต่คำถามของดาวิดที่ว่า “ข้าพระองค์จะไปไหนพ้น” ไม่ใช่เป็นความพยายามที่จะหนี แต่เป็นคำพูดของความแน่ใจและความไว้วางใจที่เราเองก็พูดแบบนั้นเช่นกัน ไม่มีที่ใดที่พระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นที่เราจะสามารถหนีไปซ่อนได้ ถ้าเราขึ้นไปบนสวรรค์ พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน ทุกที่ทุกแห่งที่เราไปบนโลกนี้ไม่ว่าเหนือหรือใต้หรือตะวันออกหรือตะวันตกก็ตาม พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะยึดเราทั้งหลายเอาไว้อย่างมั่นคง

แม้เราจะนอนอยู่ในแดนมรณา พระเจ้าก็ทรงอยู่กับเราที่นั่น พระองค์อยู่ที่นั่นเพราะพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จไปที่นั่นก่อนหน้าเราแล้ว พระเยซูทรงรับเอาความบาปทั้งสิ้นที่พรากเราไปจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ไว้ที่พระองค์ ซึ่งเป็นความบาปทุกอย่างที่ทำให้เราอยากหนีไปซ่อนตัวจากพระเจ้า ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศนั้นพระเยซูเจ้าคงร้องเพลงสดุดีอีกบทหนึ่ง ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงความสิ้นหวังของพระองค์เมื่อช่วงเวลาของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์กำลังจะมาถึง “บ่วง​มรณา​ล้อม​ข้าพ​เจ้า ความ​เจ็บ​ปวด​แห่ง​แดน​คน​ตาย​จับ​ข้าพ​เจ้า​ไว้ ข้าพ​เจ้า​พบ​ความ​ทุกข์​โศก​และ​ความ​ระทม” (สดุดี 116:3; ดู มาระโก 14:26) เพื่อเห็นแก่ความรอดของเรา พระบุตรของพระเจ้าทรงทนทุกข์กับการลงโทษด้วยความตายที่เราสมควรได้รับเนื่องจากบาปของเราและพระองค์ทรงลงไปสู่แดนมรณาเพื่อเรา

แต่แดนมรณาก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราเอาไว้ได้ และในเช้าวันอีสเตอร์แรกนั้นพระเยซูทรงพิชิตความตายและอุโมงค์ฝังศพ พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อครอบครองในฐานะจอมกษัตริย์เหนือสิ่งสารพัดเหนือสถานที่ทุกแห่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก พระองค์คือพระผู้เลี้ยงที่ดีซึ่งสละชีวิตของพระองค์เพื่อฝูงแกะของพระองค์ พระผู้เลี้ยงที่สัญญาว่า “แกะ​ของ​เรา​ย่อม​ฟัง​เสียง​ของ​เรา เรา​รู้จัก​แกะ​เหล่า​นั้น และ​แกะ​นั้น​ก็​ตาม​เรา เรา​ให้​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​แกะ​ทั้ง​หลาย แกะ​เหล่า​นั้น​จะ​ไม่​มี​วัน​พินาศ​และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​แย่ง​ชิง​แกะ​นั้น​ไป​จาก​มือ​ของ​เรา​ได้” (ยอห์น 10:27-28) ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตาม พระเยซูทรงอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงยึดเราไว้ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าข้าพระองค์จะไปที่ไหนก็ตาม โปรดยึดข้าพระองค์ไว้อย่างปลอดภัยในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะหนีให้พ้นไปจากพระเจ้า
  2. แม้เราอาจพยายามหนีไปจากพระเจ้า เราดีใจที่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลเรา มีช่วงไหนหรือไม่ที่คุณพยายามหนีไปให้พ้นจากพระเจ้า แต่กลับพบว่าพระองค์คือผู้เดียวที่คุณต้องการมากที่สุด
  3. พระเจ้าทรงต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ คุณใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วยวิธีใดในชีวิตประจำวันของคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: January 14, 2021 — 10:06 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา