สื่อวิทยุนำสันติสุขมาสู่ใจ

11052315241a6b24e6e65faa18

คุณปรเมศวร์  โลหะอำนวย   
อาชีพ ค้าขาย บางกะปิ กทม.10240
ข้อมูล       
       คุณปรเมศวร์เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ มีอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่รามคำแหง เขาทำงานไปวันๆ และยังมีความขัดสนในชีวิต เขาจึงต้องการหาความสุขทางจิตใจ จึงเปิดวิทยุหมุนหาคลื่นจนพบคลื่นสถานีวิทยุชุมชน Dream  FM.91.6 MHz. ซึ่งเป็นของคริสตจักรสยามกรุงเทพ เขาจึงติดตามสถานีนี้และได้รู้จักกับรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” เขาจึงติดตามรับฟังมาตลอด เขากล่าวว่า “ได้ฟังรายการแล้วมีความรู้สึกสบายใจ และทำให้สนใจอยากรู้เรื่องราวของพระเจ้า จึงติดตามรับฟังมาตลอด” ทางทีมงานได้ส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ให้กับเขาด้วยเพื่อการเรียนรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ และโทรศัพท์พูดคุยหนุนใจให้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และการโทรศัพท์ติดตามจากนักจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้เขายังได้โทรศัพท์เข้ามายังรายการวิทยุเพื่อขอซีดีเพลงของคริสเตียน เพราะเขาชอบฟังเพลงที่หนุนใจ และให้สาระประโยชน์ทางด้านจิตใจของเขาด้วย คุณปรเมศวร์มีความต้องการจะไปศึกษาเรียนรู้ในคริสตจักร ทีมงานจึงได้แนะนำคริสตจักรสยามกรุงเทพให้กับเขา คุณปรเมศวร์ต้องการรู้จักกับพระเจ้าให้มากกว่านี้ เพราะเขาได้พบว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาได้ แม้ว่าชีวิตจะประสบกับความยากลำบาก แต่ก็มีพระองค์เป็นผู้หนุนใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
        คุณปรเมศวร์เป็นผู้สนใจในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ เพราะเขาได้สัมผัสถึงสันติสุขที่ได้รับจากการได้ฟังพระวจนะจากรายการวิทยุ เขาจึงต้องการเข้าไปเรียนรู้ในคริสตจักร จึงฝากอธิษฐานให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

Updated: April 22, 2014 — 4:45 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา