พระคำนำชีวิต

1303191406732a6fe642efeb96

ชื่อ คุณฐิตารีย์ พิลึก
ที่อยู่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210
ข้อมูล
คุณฐิตารีย์ พิลึกเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ และย้ายมาประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ ครอบครัวมีบุตร 1 คน เธอเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวายและขาดความมั่นคง ทำให้เธอค้นหาหนังสือที่จะอ่านเพื่อผ่อนคลายในด้านจิตใจ เธอจึงค้นหาร้านหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ทและได้พบร้านหนังสือแจ้งวัฒนะคริสเตียนบุ๊คสโตร์ เธอจึงได้สั่งซื้อหนังสือมาอ่าน และเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้เข้ามาที่ร้านหนังสือ ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอก็มีโอกาสรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เมื่อมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านทางบทเรียน เธอรู้สึกว่า ได้พบคำตอบในชีวิต บทเรียนช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชีวิต เธอกล่าวว่า “บทเรียนทางไปรษณีย์เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องความเป็นมาของชีวิต และสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประโยชน์ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน”   จากการที่ได้มารู้จักกับพระเจ้า ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไป จากที่เคยรู้สึกวุ่นวายและไม่มั่นใจในชีวิต เดี๋ยวนี้เธอมีความมั่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง เธอกล่าวว่า “เมื่อก่อนดิฉันมีความกลัวที่จะดำเนินชีวิต และรู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวาย ไม่มั่นใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า แต่เมื่อรู้จักพระเจ้า ดิฉันมีความมั่นใจและไม่กลัว เพราะรู้ว่ามีพระเจ้าที่คอยดูแลดิฉันอยู่” ชีวิตของเธอมีสันติสุขในพระเจ้า และมีความมั่นใจที่จะเดินตามทางของพระเจ้าต่อไป
ปัจจุบันนี้คุณฐิตารีย์ ได้เข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรปลูกจิตหลักสี่และกำลังเรียนรู้เพิ่มจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า จึงฝากอธิษฐานเผื่อ ให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตของเธอ และเผื่อให้ครอบครัวของเธอได้รู้จักพระเจ้าและต้อนรับพระองค์ เหมือนกับเธอที่ได้รู้จักและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้ว

Updated: April 22, 2014 — 4:47 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา