บทเรียน

รหัสสินค้า 1
ราย ละเอียด
บทเรียน : เรียนง่าย เข้าใจง่าย
เนื้อหา : เป็นการสร้างพื้นฐานความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียนแก่ผู้สนใจให้เรียน รู้และทำความเข้าใจเกี่ยวชีวิตและได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระ เจ้า  มี 2 หลักสูตร เมื่อจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะมีประกาศนียบัตรให้เป็นเกียรติ
เรื่อง : องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
บทเรียน : 2 หลักสูตร
หลักสูตร 1 มี 3 บทเรียน หลักสูตร 2 มี 5 บทเรียน

Comments

comments

Updated: May 6, 2014 — 2:47 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา