“ค่ายประจำปีไทย-เอษรา 2017 (2)

วันที่ 5 เมษายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับองค์กรคริสตจักรไทย-เอษรา ในงานค่ายประจำปีไทย-เอษรา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2017 ซึ่งใช้หัวข้อค่ายว่า “ร่วมใจ..เข้าไปยึดครอง” (ยชว.18:3) และในวันนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้มีส่วนนำผู้ร่วมค่ายในเรื่องกิจกรรมรวม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมค่ายมีการวางแผนและทำงานเป็นทีมพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ

anigif ค่าย 3

ในทุกๆกิจกรรมผู้ร่วมค่ายแต่ละทีมต่างก็ให้ความร่วมมือกันในทีม วางแผนร่วมกัน ส่งเสริมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ และในช่วงสุดท้ายนอกจากจะได้รับฟังพระวจนะแล้วยังมีพิธีปิดค่ายอันแสนประทับใจร่วมกันนำมาซึ่งความรัก ความผูกพัน ความสมานสามัคคีจนทำให้ผู้ร่วมค่ายต่างก็มีภาระใจในการออกไปประกาศและนำวิญญาณ เพื่อนำคนมาถึงความรักความรอดในองค์พระเยซูคริสต์กันอย่างเต็มที่

anigif ค่าย 4

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณ ความรัก การทรงนำ การทรงสถิตและการทรงอวยพระพรที่มาถึงค่ายนี้อย่างมากมาย

Comments

comments

Updated: April 21, 2017 — 4:22 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา