ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2017 “การใช้สิทธิของเราอย่างรอบคอบ”

ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย 1 โครินธ์ 6:12

ลี ฟรานซิสสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแมสซีฮิล คลาสิคอลในเมืองฟาเยตวิลล์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา

เมื่อไม่นานมานี้เขาให้นักเรียนในชั้นอภิปรายเรื่องเสรีภาพในการพูด ในระหว่างการอภิปรายเขาพูดถึงคดีในศาล ซึ่งผู้พิพากษาตัดสินว่าการดูหมิ่นธงชาติอเมริกันเป็นสิ่งที่ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ จากนั้นอาจารย์ฟรานซิสจึงขอให้สักคนหนึ่งเอาไฟแช็คหรือกรรไกรให้เขาหน่อย

ไม่มีนักเรียนคนใดในห้องสนใจคำขอของเขาเลย

แทนที่จะรอดูปฏิกริยาชั้นเรียน ฟรานซิสก็เอาธงชาติอเมริกันวางบนพื้นแล้วกระทืบบนธงนั้น นักเรียนสองคนเดินออกจากห้องไปแทนการอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่ตนเห็น หลังจากนั้นทะเลเพลิง (การวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรง) ก็โหมกระหน่ำโรงเรียนและชั้นเรียน

ปฏิกริยาที่มีต่อการกระทำของฟรานซิสมีหลายรูปแบบ เช่น

* ผู้ปกครองบางคนในชุมชนทหารแห่งนี้ต้องการให้ฟรานซิสพ้นจากการเป็นครู

* โฆษกของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันกล่าวว่า “อิสรภาพและหลักการเบื้องต้นนั้นมีธงชาติอเมริกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนซึ่งรวมถึงอิสรภาพที่จะกระทืบบนธงชาติด้วย”

* ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า “มีวิธีการอื่นๆ ในการสอนเรื่องสิทธิพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องทำสิ่งที่เป็นการลบหลู่ธงชาติ”

ผมไม่มีประสบการณ์และความรู้ว่าต่อจากนั้นในระบบกฎหมายเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างไร แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่ต้องตัดสิน

อีกด้านหนึ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกคนของพระองค์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความจำกัดของสิทธิของเขา  ความเห็นของพระองค์ผ่านมาทางเปาโลที่ท่านแบ่งปันกับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ซึ่งมีชุมชนของผู้เชื่อซึ่งมีปัญหารุนแรงเรื่องสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่เป็นข้อห้าม ความเห็นของพระผู้เป็นเจ้าสรุปได้ว่า “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์”

ที่แน่ชัดคือมีบางอย่างที่คริสเตียนไม่ควรทำ สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าทรงให้ไว้แล้วในบัญญัติสิบประการ แต่ก็มีหลายอย่างที่บัญญัติสิบประการไม่ได้กล่าวถึง

สิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงให้เสรีภาพแก่เรา เราจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา ซึ่งอยู่ในตอนแรกของประโยคที่ว่า “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่” และนี่คือความคาดหวังที่ใหญ่คือ “ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์”

หมายความว่าถึงแม้เรามีอิสระที่จะทำ คิดหรือพูดบางอย่าง เราอาจทำด้วยความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือจากความเคารพต่อบุคคลอื่น หวังว่าเราจะวาง “สิทธิ” ของเราไว้บนหิ้งและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนอื่นและความสัมพันธ์ของเขากับองค์พระผู้เป็นเจ้า

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับเสรีภาพที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีเพื่อข้าพระองค์ด้วยชีวิต ความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ถวายเกียรติพระองค์และทำตัวเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านด้วยวิธีการใช้หรือเลือกที่จะไม่ใช้เสรีภาพ อธิษฐานในพระนามพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: October 4, 2017 — 7:34 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา