ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2017 “การอธิษฐานอย่างมีปัญญา”

(พระเยซูตรัส) “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” มัทธิว 6:10

“คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลา”

ผมเข้าใจความจริงของคำกล่าวข้างต้นเมื่อผมรับใช้ที่คริสตจักรใหญ่ในชนบทซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกร ผมรักชาวไร่ชาวนาเหล่านั้นและยังรักอยู่ เขารู้ว่าฝน ดวงอาทิตย์และความอบอุ่นเป็นของขวัญของพระเจ้าที่ผสมผสานกันในสัดส่วนที่เหมาะสมอันจะนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต นี่อาจเป็นสาเหตุเมื่อเกษตรกรของผมพบว่าไร่นาของเขาแห้งแล้ง เขามาหาผมและขอให้ “อธิษฐานขอฝน” เรื่องการอธิษฐานขอฝนเป็นแนวความคิดใหม่ที่มาจากชิคาโก ผมตอบเขาว่า “ผมจะพยายามนะ”

วันอาทิตย์ต่อมา ผมอธิษฐานขอฝนในการนมัสการทั้งสองรอบ แล้วฝนก็ตกภายใน 24 ชั่วโมง

ต่อมาวันหนึ่งขณะฝนกำลังตก ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่เกษตรกรมาหาผมที่สำนักงาน เขาเป็นสมาชิกที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งของคริสตจักร เขามีอาชีพก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำได้เฉพาะในเดือนที่อากาศอบอุ่นเท่านั้น เขาถอนหายใจแล้วเปิดใจว่า “อาจารย์ ผมรู้ว่าเกษตรกรมาขอให้อธิษฐานเผื่อฝน และพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐาน ผมก็ดีใจด้วย แต่อาจารย์รู้หรือเปล่าว่าทุกครั้งที่ท่านอธิษฐานขอฝนแล้วฝนตก ผมทำงานไม่ได้เลย”

ผมถามว่า “คุณต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือ ผมคิดว่าเกษตรกรคงไม่ชอบแน่ถ้าผมหยุดอธิษฐานเผื่อฝน   เขาคงพอใจน้อยลงเมื่อรู้ว่าคุณเป็นคนขอให้ผมทำอย่างนั้น” ชายคนนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าและพูดอย่างจริงจังว่า “ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นครับอาจารย์ ผมเชื่อว่าผมมีทางออก ทำไมอาจารย์ไม่อธิษฐานขอให้ฝนตกตอนกลางคืนล่ะ  ถ้าฝนตกตอนกลางคืนผมก็สามารถทำงานได้ในตอนกลางวันและเกษตรกรก็ได้พืชผลด้วย ทุกคนได้ประโยชน์”

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนต่อมาเมื่อมีการขอให้อธิษฐานเผื่อฝน ก็ขอให้พระเจ้าทรงให้ฝนตกในตอนกลางคืน   พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานอีกครั้ง

นี่เป็นเพียงการพูดด้านหนึ่งเท่านั้นว่า แม้การเป็นศิษยาภิบาลจะยากในบางครั้ง แต่การเป็นพระเจ้ายากตลอดเวลา

ผมมักสงสัยว่าพระเจ้าทรงฟังใคร ทรงฟังชาวไร่ชาวนาเพราะเขาต้องการผลผลิตจึงอธิษฐานขอฝน หรือฟังเสียงของเด็กน้อยที่ขอให้มีแสงอาทิตย์เพราะเขามีเพียงวันเดียวที่จะได้ออกไปตกปลากับคุณพ่อ พระเจ้าทรงฟังเสียงของหลานที่วิงวอนขอการรักษาคุณย่าที่เป็นอัมพาตให้มีอาการดีขึ้น หรือทรงฟังเสียงอธิษฐานจากใจของคุณย่าคนนั้นที่ทูลพระองค์ว่าเธอพร้อมจะไปสวรรค์

การเป็นพระเจ้ายากจริงๆ

ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนบาปที่มีความคิดเห็นแก่ตัวและจิตใจไม่ปกติไม่ไว้วางใจพระองค์ ให้ดูอาดัมและเอวาที่เคยได้รับบ้านที่สมบูรณ์แล้วกลับคิดว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่าพระเจ้า

สิ่งต่างๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักตลอดเวลาที่ผ่านมา

นี่คือเหตุผล ด้วยความจำกัดด้านสติปัญญาของเราจึงถูกต้องแล้วที่เราจะอธิษฐานว่า “ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” ไม่เพียงแต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราให้อธิษฐานอย่างนั้น แต่สามัญสำนึกบอกเราว่าเป็นการฉลาดกว่ามากที่จะมอบการตัดสินสุดท้ายไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง ผู้ทรงไถ่และผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ของเรา พระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้รอดจะทรงทำการที่ถูกต้องและดีที่สุดเพื่อเราในวันนี้และตลอดไป

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่เพียงทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์  แต่พระองค์ยังทรงทำสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับบุตรของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

Comments

comments

Updated: October 5, 2017 — 3:26 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา