ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2017 “มอบไว้กับพระองค์”

(พระเยซูตรัส) “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” มัทธิว 11:28

มีวันที่ดี และเป็นวันดีที่คุณรู้ …วันที่เมื่อ…

* เสียงนาฬิกาปลุกไม่ดัง และถ้าเสียงปลุกดัง คุณก็จะปิดเสียงแล้วนอนต่อ

* ฝนตกและคุณหาร่มไม่พบ

* ลูกคนหนึ่งเพิ่งนึกได้ว่าเขาต้องรับผิดชอบในการนำสิ่งของอย่างหนึ่งมาให้เพื่อนๆ ดูและเล่าเรื่อง และลูกอีกคนหนึ่งกำลังร้องไห้เพราะปวดท้อง

* คุณไม่สามารถหากุญแจและเมื่อคุณหาพบ คุณก็พบว่ายางรถยนต์ล้อหนึ่งของคุณแบน

ความเครียดมีวิธีการทำงานจากสิ่งเล็กน้อย แล้วขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนความอ่อนโยนของคุณเป็นความฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิด เรารู้ว่าเราทำตัวไม่เหมาะสม และรู้ว่าเราควรควบคุมอารมณ์ แต่เราไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

ความเครียดของเราสามารถทำให้เราหลบหลีกในช่วงเวลาที่มีความยุ่งยากที่สุด และเป็นการหวดกระหน่ำดวงวิญญาณที่ผ่านเข้ามาในทางของเราอย่างไม่คาดคิด

ตอนนี้ผมดูจากพระคัมภีร์ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษสองสามฉบับและส่วนใหญ่ไม่มีการอ้างถึงคำว่า “ความเครียด” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความเครียดถูกจำกัดอยู่แต่เพียงยุคสมัยใหม่ของเราเท่านั้น

* เหตุการณ์ความโชคร้ายต่อเนื่องของโยเซฟต้องทำให้เขาอยู่ในความตึงเครียด

*การฟังคำบ่นว่าอย่างต่อเนื่องของผู้คนต้องทำให้โมเสสเกิดความเครียด

* ในสวนเกทเสมนีเหงื่อของพระเยซูผุดออกมาราวกับโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่ ผมนึกไม่ออกว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ตึงเครียดมากไปกว่าการเผชิญหน้ากับความตายที่ไม่เป็นธรรมอีกบ้าง ในขณะที่คุณกำลังแบกบาปของคนทั้งโลกเอาไว้

ตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์พยายามพัฒนาวิธีการจัดการกับความเครียด นับตั้งแต่วิธีการที่ไม่ซับซ้อน เช่น “การหาที่ซึ่งคุณมีความสุข” หรือ การจัดการกับร่างกายโดยการทำโยคะร้อน ปัญหาของวิธีการเหล่านี้คือล้วนเป็นการพึ่งพาตัวบุคคลในการเยียวยารักษาตนเอง

และแผนการที่ “แพทย์รักษาตนเอง” ก็ใช่ว่าจะได้ผลดีเสมอไป

เปล่าเลย หากเราต้องการลดความตึงเครียดของเรา น่าจะดีกว่าถ้าเราไปหาผู้ที่สร้างเราและฟังท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องความเครียด ถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะประหลาดใจที่เห็นพระผู้เป็นเจ้าในหลายๆ ครั้งทรงจัดการกับปัญหาและให้คำแนะนำแก่เรา พระองค์ตรัสว่าเราควร

* จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย (ดูสดุดี 55:22)

* อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ (ดูฟีลิปปี 4:6)

* อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบาก (ดู สดุดี 9:9)

รายการคำเชื้อเชิญของพระเจ้าแสดงว่าความเครียดของเราสัมพันธ์กับการสถิตอยู่ด้วยของพระผู้ช่วยให้รอด

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก โลกที่เต็มไปด้วยความบาปจะสร้างความตึงเครียด ขอให้ข้าพระองค์ขอบพระคุณอยู่ตลอดเวลาสำหรับความรักของพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงขอให้เราวางภาระไว้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: October 5, 2017 — 6:27 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา