ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2017 “การรอคอยพระสัญญาของพระองค์”

พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่            2 เปโตร 3:9

เนื้อหาของวันนี้เขียนโดยไมเคิล  เบอร์เกอร์ผู้เป็นเจ้าของบริษัทรับพิมพ์ป้ายในเมืองดาเว็นพอร์ต รัฐเนบราสกา  ไม่กี่ปีก่อนผมเคยมีโอกาสเป็นแขกที่บ้านของเขา  ไมเคิลเป็นผู้รับใช้ฆราวาสที่คริสตจักรลูเธอรัน เซ็นต์ปีเตอร์ ในเมืองดาเว็นพอร์ต  เขาสอนพระคัมภีร์ระดับชั้นมัธยมปลายเป็นเวลา 19 ปี   พระเจ้าทรงอวยพรครอบครัวของเขาด้วยภรรยาและลูกๆ ที่น่ารัก

จากบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์บุ๊คปรากฎว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดคือ “การทดลองการหยดของน้ำมันดิบ”

ที่ควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 1927 การทดลองเริ่มต้นขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าสสารบางอย่างซึ่งมีรูปร่างที่ปรากฎเป็นของแข็งแล้วค่อยๆ เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  การทดลองเป็นดังนี้คือ นักวิทยาศาสตร์เทตัวอย่างของน้ำมันดิบที่ถูกทำให้ร้อนลงในกรวยปิดแล้วปล่อยให้น้ำมันดิบคงตัวอยู่ในกรวยเป็นเวลาสามปี   ในปี 1930 ปลายด้านล่างของกรวยถูกตัดออกเพื่อให้น้ำมันดิบเริ่มไหลหยด

กรวยใส่น้ำมันดิบและแก้วที่รองรับด้านล่างครอบไว้ด้วยที่ครอบแก้วใสทรงกระดิ่งเพื่อแสดงให้เห็นการทดลองนี้

กว่าน้ำมันดินหยดแรกตกลงมาโดยใช้เวลาแปดปี   นับจากปี 1930 เป็นต้นมาน้ำมันดินหยดเพียงเก้าหยดเท่านั้น  หลังจากปี 1980 เมื่อมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สังเกตได้ว่าสิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ปัจจุบันนี้คาดว่าน้ำมันดิบจะหยดทุกๆ 12 ปีครึ่ง  นั่นช้ามากๆ

ในโลกที่มีการสื่อสารฉับไวของเรา  ทำให้เราไม่อดทนกับความชักช้า

เมื่อของที่สั่งออนไลน์ของเรายังไม่ได้รับของภายใน 48 ชั่วโมง  เมื่อต้องย้อนวีดิโอ  เมื่อบางคนไม่คืนหนังสือให้เราภายในเวลาสองสามนาที เราจะอารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัด   นี่แตกต่างกับอับราฮัมอย่างไร  เขาอายุ 75 ปีเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงให้ลูกหลานของเขาเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ (ดู ปฐมกาล 12:1-4)

วันเวลาผ่านไป และพระสัญญายังไม่สำเร็จ

เป็นเวลา 25 ปีกว่าที่พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นมากยิ่งกว่าคำพูด  พระองค์ทรงย้ำถึงพระสัญญาของพระองค์เมื่ออับราฮัมอายุได้ 99 ปี  และอับราฮัมตอบสนองด้วยการหัวเราะ นั่นเพราะท่านไม่เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ทรงถูกจำกัดด้วยกรอบเวลา  เรื่องของอับราฮัมที่เหลือคุณคงรู้แล้ว  คุณรู้ว่าซาราห์ตั้งครรภ์และคลอดอิสอัค  พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์

เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อมักมีความสงสัยเช่นเดียวกับอับราฮัม

เมื่อเราคิดถึงการทดลองในชีวิตของเราและเหตุการณ์ร้ายในโลก  เราสงสัยว่าเมื่อไหร่หรือพระเจ้าจะทรงก้าวเข้ามาและทำให้ทุกอย่างถูกต้องหรือไม่  เราสามารถฟังเปโตรที่พูดไว้ว่า ถึงแม้พระเจ้าทรงมีความอดทนและต้องการให้ทุกคนกลับใจใหม่  แต่วันนั้นจะมาถึงพระองค์เสด็จมาและสำแดงทุกอย่างที่เราทำทั้งถูกและผิด

เรื่องนี้ทำให้ผมมีคำถามในขณะเดียวกันว่า เราควรจะเป็นคนประเภทไหน  เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร  คำตอบง่ายๆ คือ เราดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนผู้ได้รับการชำระในพระโลหิตของพระผู้ไถ่

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์  ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้เรามีความเชื่อซึ่งควรเรียนรู้ความถูกต้องของการวางใจในเวลาและแผนการของพระองค์   ในขณะที่ข้าพระองค์รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความอดทนและความสามารถในการอธิษฐานอย่างจริงใจว่า “ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: October 7, 2017 — 5:01 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา