ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2017 “สิ่งเล็กน้อยที่ให้ความสนใจ”

(พระเยซูตรัส) “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว” มัทธิว 5:18

* เมื่อสี่สิบปีก่อนมีการค้นพบเรือ และหีบเก็บสมบัติที่ชายฝั่งทะเลตาย (Dead Sea)

*ในหีบเก็บสมบัตินั้นมีหนังสือม้วนที่ไหม้เกรียม

*ทั้งหีบสมบัติและหนังสือม้วนเคยอยู่ในธรรมศาลาของยิว ซึ่งอยู่ในราวศตวรรษที่หก

ที่น่าเศร้าเกี่ยวกับการค้นพบนี้คือหนังสือม้วนไหม้เกรียมเป็นเหตุให้ไม่สามารถคลี่ออกได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหาย ด้วยเหตุนี้ในปี 1970 หนังสือม้วนจึงถูกนำไปเก็บในที่ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เมื่อสำนักโบราณคดีอิสราเอลอยากรู้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะสามารถอ่านความลึกลับที่อยู่ในหนังสือม้วนได้หรือไม่ เพื่อให้ได้คำตอบเขาจึงส่งหนังสือม้วนดังกล่าวไปที่มหาวิทยาลัยเคนทักกี ประเทศอเมริกา  การใช้เทคโนโลยีภาพ 3-ดี ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคลี่หนังสือม้วนออกได้โดยที่ไม่มีการคลี่ออกอย่างเช่นวิธีการปกติ

เป็นครั้งแรกในเวลา 1,500 ปี ที่มีบางคนสามารถอ่านข้อเขียน 18 บรรทัดที่เป็นลายมือซึ่งเขียนขึ้นเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมา

นักวิชาการในอเมริกาและอิสราเอลต่างชื่นชมยินดีที่สามารถอ่านแปดข้อแรกของหนังสือเลวีนิติในพระคัมภีร์เดิม จากนั้น นักค้นคว้าก็เริ่มทำการเปรียบเทียบกับข้อพระคัมภีร์ที่มีอยู่ในมือ

นักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้ว่า “มีการเปลี่ยนแปลงและผิดพลาดมากน้อยเพียงใดที่คืบคลานเข้ามาในช่วงเวลาของเราและเวลาที่มีการบันทึกพระคัมภีร์” สิ่งที่เขาค้นพบเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยระหว่างเอกสารโบราณกับพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีเลย

ต้นฉบับอาจมีการคัดลอกหลายร้อยครั้ง แต่ที่ยิ่งใหญ่คือความต้องการของบรรพบุรุษที่จะรักษาความเที่ยงตรงและความรับผิดชอบ ข้อความต่างๆ ยังคงเดิม ไม่มีการลบ แทนที่หรือเคลื่อนย้ายใดๆ แม้แต่น้อย

ผมพูดว่าคนคัดลอกต้องการรักษาความเที่ยงตรงของเนื้อหาใช่หรือไม่ ก็เป็นอย่างนั้น แต่ก็เป็นพระประสงค์และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงรักษาคนคัดลอกในสมัยโบราณให้มีสายตาที่จดจ่อ มือที่เขียนอย่างสม่ำเสมอและสัตย์ซื่อ

พระองค์ทรงกระทำเพื่อให้คุณซึ่งมีชีวิตในเวลาและสถานที่อันห่างไกลจากธรรมศาลาโบราณได้มีความมั่นใจว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก การค้นพบต้นฉบับชิ้นเล็กๆ นี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อย แต่เป็นสิ่งเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้เพื่อให้ข้าพระองค์มั่นใจในความจริงที่ใหญ่ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สามารถชี้ให้ข้าพระองค์ตรงไปยังสวรรค์อย่างไม่ผิดพลาด อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: October 10, 2017 — 10:50 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา